V petek 25.9.2015 je v prostorih Narodnega muzeja na Metelkovi potekalo srečanju predstavnice Generalnega direktorata Evropske komisije Maje Desgrees Du Lou s predstavniki okoljskih nevladnih organizacij v okviru  priprave na redni sestanek o paketu kršitev EU okoljske zakonodaje. Odziv nevladnih organizacij je bil velik. Predstavnica Evropske komisije je predstavila potek dela v zvezi z obravnavami

V zadevi Termolektrarna Šoštanj glede določitve obveznosti upravljalca za zagotavljanje prostora v zvezi s kasnejšo vgradnjo naprave za zajemanje in stiskanje ogljikovega dioksida v zvezi z geolškim skladiščenjem je ARSO v obnovljenem postopku, ki je potekal na predlog PIC-a in Focusa, vlogo TEŠ zavrgla. Vloga in dokumnetacija TEŠ ni bila popolna. ARSO je v letu

Uspešna pobuda na Računsko sodišče

Friday, 21 August 2015 by

Na pobudo PIC, Umanotere, Focusa in Greenpeace, ki jo je pripravil PIC, je Računsko sodišče opravilo revizijo in izdalo poročilo Doseganje ciljev sredstev, ki so predvidena za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb v zvezi z izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih pomoči v višini 4.000.000 € avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših vozil v

V okviru projekta, ki ga financira sklad Norveškega finančnega mehanizma,  je zaživela spletna stran Zagovornikov okolja, zagovorniki okolja pa so pričeli z delovanjem. To je pomemben korak na področju pravnega varstva okolja v naše skupno dobro, saj bo mreža zagotavljala pošteno in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja predvsem okoljskim nevladnim organizacijam

»Climate OPS« dokumentarec – Ljudje iz 47 evropskih držav, bodo posneli svoj poseben kraj in svojo skupnost, vsi posnetki pa bodo združeni v en dokumentarec, ki bo predvajan na televiziji in bo dostopen na spletu v času Podnebne konference Okvirne Konvencije ZN o spremembi podnebja (COP21). Konferenca bo potekala od 30. novembra do 11. decembra

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in študenti letošnje okoljske pravne klinike vas vabijo na dva posveta: v sredo 13. maja 2015 ob 15. uri »Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji« v četrtek 14. maja 2015 ob 15. uri »Odgovornost države zagotoviti pravico do čiste pitne vode«. Vabilo Oba posveta bosta potekala na Pravni fakulteti

Justice and Environment, evropska mreža organizacij s področja okoljskega prava objavlja analizo smernic okoljske in energetske državne pomoči 2014-2020, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi. New Guidelines on Environmental and Energy State Aid for 2014–2020

Pod okriljem projekta Mreža zagovornikov okolja, sofinanciranega iz sklada Norveškega finančnega mehanizma, je bilo uspešno izvedeno prvo celovito izobraževanje s področja varstva okolja in urejanja prostora. Izobraževanje je potekalo deset dni. Sestavljeno je bilo iz kar 36 tem, ki jih je predstavljalo 35 predavateljev iz NVO (IPoP, Inštitut za politike prostora, PIC, CNVOS, Focus, društvo

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-43/13-19, z dne 9. 10. 2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12). Po tem,

Študentje Okoljske pravne klinike so uspešno izvedli posvet »KAKOVOST ZRAKA, Pravno varstvo zdravega življenjskega okolja – ogroženo Zasavje in Celjska kotlina«, ki je bilo 7.10.2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na posvetu so študentje Okoljske pravne klinike v študijskem letu 2013/14 predstavili rezultate dela v letošnjem letu in opozorili na perečo problematiko varstva zdravega življenjskega

TOP