On 5 January 2017 the Slovenian government approved legislative amendments to the Slovenian Aliens Act, according to which the Parliament would be entrusted with the power to effectively “close the borders” if this was deemed necessary due to a serious threat to public order and security caused by migrations. The bill still needs to be

Vlada RS je dne 5. 1. 2017 v Državni zbor Republike Slovenije v sprejem po nujnem postopku poslala predlog Zakona o tujcih. Ministrstvo za notranje zadeve, ki je zakon pripravilo, pred tem javne razprave o predlogu ni opravilo. Javna razprava je eden od ključnih elementov demokratičnega zakonodajnega postopka, zato je še posebej potrebna ravno ob

Od približno 300 oseb, ki so ob pričetku leta 2017 v postopku mednarodne zaščite v Sloveniji, približno 80 oseb na prvo vsebinsko odločitev čaka že več kot šest mesecev. Velike časovne zaostanke pri odločanju o prošnjah za mednarodno zaščito, do katerih je začelo prihajati v preteklem letu, nikakor ni mogoče pripisati večjemu številu prošenj za

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in UNICEF sta 15. decembra 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova organizirala razpravo »Sistem zaščite otrok v Sloveniji skozi prizmo migrantskih otrok«, na kateri so sodelovali predstavniki resornih ministrstev ter relevantnih deležnikov. Razprava, ki jo je otvoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, se je osredotočila na pomembnost

V letošnjem letu se izteka aktualni nacionalni strateški dokument na področju otrok in mladine – Program za otroke in mladino 2006–2016. Nevladne organizacije pozdravljamo odločitev Ministrstva o vključujočem pristopu pri oblikovanju novega strateškega dokumenta. S ciljem zagotovitve dejanskega enakega uživanja pravic vseh otrok, ne glede na njihove osebne okoliščine, je ključnega pomena, da so v

Berlin, 14. oktober 2016: Evropski svet za begunce in izgnance (European Council on Refugees and Exiles – ECRE), zveza 90 organizacij iz 38 držav, ki se ukvarjajo z zaščito pravic beguncev po Evropi, izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse večjega prenosa pristojnosti za omejevanje in upravljanje migracij na zunanje, sosedske države; to se uveljavlja kot osrednji

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 13. septembra prvič v zgodovini svoje prakse na področju mednarodne zaščite uporabilo možnost vložitve predhodnega vprašanja na Sodišče Evropske Unije v Luksemburgu. Pet vloženih vprašanj v zadevi I Up 220/2016-11 se nanaša na vračanje prosilcev za azil v drugo državo članico po Uredbi št. 604/2013 (Dublinska uredba) v kontekstu množičnih organiziranih

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v času javne razprave vložil predlog dopolnitev k predlogu Družinskega zakonika v delu, ki se nanaša na preživnine za otroke. PIC predlaga, da se v novem Družinskem zakoniku določi izhodiščna preživnina v višini deleža minimalnega dohodka, ki ga zakon, ki ureja socialno-varstvene prejemke, priznava prvemu otroku osebe, ki

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK), Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki delujejo na področju preprečevanja ter obravnave nasilja, so Ministrstvu za javno upravo poslale pripombe in predloge k noveli Zakona o elektronskih komunikacijah

Poziv nevladnih in humanitarnih organizacij Vladi Republike Slovenije   V zadnjem času smo bili s strani Vlade Republike Slovenije ponovno priča vrsti izjav, ki poudarjajo zgolj in samo varnostni vidik preseljevanja ljudi iz kriznih žarišč v Evropo. Ponovno poudarjamo, da smo kot demokratična družba, ki temelji na vladavini prava, mednarodnih zavezah, človekovih pravicah in medčloveški

TOP