FORGOT YOUR DETAILS?

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in UNICEF sta 15. decembra 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova organizirala razpravo »Sistem zaščite otrok v Sloveniji skozi prizmo migrantskih otrok«, na kateri so sodelovali predstavniki resornih ministrstev ter relevantnih deležnikov. Razprava, ki jo je otvoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, se je osredotočila na pomembnost

V letošnjem letu se izteka aktualni nacionalni strateški dokument na področju otrok in mladine – Program za otroke in mladino 2006–2016. Nevladne organizacije pozdravljamo odločitev Ministrstva o vključujočem pristopu pri oblikovanju novega strateškega dokumenta. S ciljem zagotovitve dejanskega enakega uživanja pravic vseh otrok, ne glede na njihove osebne okoliščine, je ključnega pomena, da so v

Berlin, 14. oktober 2016: Evropski svet za begunce in izgnance (European Council on Refugees and Exiles – ECRE), zveza 90 organizacij iz 38 držav, ki se ukvarjajo z zaščito pravic beguncev po Evropi, izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse večjega prenosa pristojnosti za omejevanje in upravljanje migracij na zunanje, sosedske države; to se uveljavlja kot osrednji

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 13. septembra prvič v zgodovini svoje prakse na področju mednarodne zaščite uporabilo možnost vložitve predhodnega vprašanja na Sodišče Evropske Unije v Luksemburgu. Pet vloženih vprašanj v zadevi I Up 220/2016-11 se nanaša na vračanje prosilcev za azil v drugo državo članico po Uredbi št. 604/2013 (Dublinska uredba) v kontekstu množičnih organiziranih

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v času javne razprave vložil predlog dopolnitev k predlogu Družinskega zakonika v delu, ki se nanaša na preživnine za otroke. PIC predlaga, da se v novem Družinskem zakoniku določi izhodiščna preživnina v višini deleža minimalnega dohodka, ki ga zakon, ki ureja socialno-varstvene prejemke, priznava prvemu otroku osebe, ki

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK), Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki delujejo na področju preprečevanja ter obravnave nasilja, so Ministrstvu za javno upravo poslale pripombe in predloge k noveli Zakona o elektronskih komunikacijah

Poziv nevladnih in humanitarnih organizacij Vladi Republike Slovenije   V zadnjem času smo bili s strani Vlade Republike Slovenije ponovno priča vrsti izjav, ki poudarjajo zgolj in samo varnostni vidik preseljevanja ljudi iz kriznih žarišč v Evropo. Ponovno poudarjamo, da smo kot demokratična družba, ki temelji na vladavini prava, mednarodnih zavezah, človekovih pravicah in medčloveški

Na jutrišnji seji bo Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnavala preživnino kot temeljno otrokovo pravico. Direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) Katarina Bervar Sternad opozarja, da mora »država v novem Družinskem zakoniku pri urejanju preživnin izhajati iz ustavnega načela enakosti in tudi otrokom v enostarševskih družinah

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je 30. avgusta 2016 v Ljubljani organizirala okroglo mizo o predlogih amandmajev k Družinskemu zakoniku, na kateri je kot panelistka sodelovala direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC Katarina Bervar Sternad. ZPMS namreč koordinira Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (ZIPOM), katerega član je tudi PIC.

Življenje ni reklama, medijska podoba žensk

Thursday, 01 September 2016 by

Življenje ni reklama Ni pomembno, ali gledamo oglase na televiziji ali ne, beremo revije ali raje knjige, odmikamo pogled od obcestnih plakatov ali ne, oglasi nas brez dvoma dosežejo. Zaradi njih si vsaj včasih želimo, da bi doživele tisti osvežujoči kokakolin trenutek z zadnje reklame, občutek popolne postave v kopalkah od Calzedonie ali popolno sproščenost

TOP