FORGOT YOUR DETAILS?

Članstvo v mednarodnem združenju okoljskih nevladnih organizacij Justice&Environment

by / Tuesday, 05 May 2015 / Published in Aktualno: Varovanje okolja, Arhiv

PIC je član mednarodnega združenja okoljskih nevladnih organizacij Justice&Environment, v okviru katerega je bila konec leta 2013 opravljena analiza spletne ankete glede zavedanja javnosti o pomenu in vsebinah Aarhuške konvencije in evropskega okoljskega prava. Anketo so izpolnjevale večje okoljske nevladne organizacije v 8 evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Več o novici na tej povezavi.

Rezultati ankete so pokazali, da se večina naslovnikov zaveda obstoja Aarhuške konvencije in njene vsebine, vendar pa je pri svojem delu ne uporablja oz. se nanjo redko sklicuje v okviru sodnih postopkov. Večina naslovnikov pozna tudi določena področja evropskega okoljskega prava, vendar ne podrobno in tudi ne sledi spremembam in pravnemu razvoju teh področij.

Priporočila Justice&Environment gredo zato v smeri dvigovanja ozaveščenosti javnosti o pravicah dostopa do okoljskih informacij. Konkretneje so predlagane tri aktivnosti: (1) začetek kampanje za ozaveščanje javnosti o praktičnem pomenu in učinkih Aarhuške konvencije, (2) dvig znanja nevladnih organizacij o evropskem okoljskem pravu ter (3) podpora nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, ki imajo možnost vlaganja pravnih sredstev na sodiščih.

Prevod analize rezultatov omenjene spletne ankete je na voljo v slovenskem jeziku. Najdete ga v priponki te novice ali na spletni strani Justice&Environment. Članek s povzetkom v angleščini je na voljo na tej povezavi.

pdf_small Rezultati spletne ankete J&E

TOP