FORGOT YOUR DETAILS?

Človekove pravice

PIC podpira in zagovarja marginalne in ranljive skupine ljudi ter prispeva k izboljšanju njihovega položaja. Zaznati želi njihove probleme, kršitve njihovih pravic in v okviru pravno dopustnih sredstev na to opozarjati in reagirati. V tem smislu podajamo različne predloge, vlagamo pobude, pravna sredstva ter predlagamo sprejem ali spremembo predpisov. Nudimo pravno podporo nevladnim organizacijam, ki se s temi skupinami ukvarjajo. Pri tem je glavni cilj varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zavzemanje za pravno in socialno državo ter demokratično ureditev.


Pomembnejši projekti – splošno

Državni preventivni mehanizem (v teku)

PIC od leta 2008 sodeluje z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki omogoča svobodo gibanja.

DPM je neodvisni organ v okviru katerega uslužbenke in uslužbenci ter druge članice in člani obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost in kraje, kjer so ali bi lahko bile te osebe nastanjene.  DPM o vsakem obisku pripravi poročilo o svojih ugotovitvah, ki jih Varuh človekovih pravic objavlja na svoji spletni strani. Več o DPM si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Poletna šola človekovih pravic (končano)

PIC je v letu 2014 že tretjič organiziral Poletno šolo človekovih pravic za študente pravnih fakultet. V okviru petdnevnega usposabljanja so študentje poglobili svoja znanja s področja diskriminacije, nasilja v družini in enakosti spolov, pravic migrantskih delavcev, varstva okolja, lobiranja, integritete in korupcije. Program in predavatelje Poletne šole človekovih pravic 2014 si lahko ogledate tu.

REACT – ukrepaj zoper nasilje v družini (končan)

PIC je v letu 2009 in 2010 izvajal projekt, ki je bil namenjen dvigu ozaveščenosti, znanja in senzibilnosti na področju obravnave primerov nasilja v družini med pravnimi strokovnjaki, sodniki, tožilci, kakor tudi okrepiti možnosti nevladnih organizacij, da se učinkovito vključijo v podporni sistem pomoči žrtvam aktivnosti za preprečevanje nasilja v družini. Ocena stanja na področju nasilja v družini z ugotovitvami, kaj je potrebno storiti, da bo podporni sistem deloval učinkovito in usklajeno je dostopen tukaj.

Izbrisani (končan)

PIC je v letih 2007 do 2009 sodeloval z Mirovnim inštitutom pri projektu Izbrisani prebivalci Slovenije – Izziv za mlado nacionalno državo. Leta 1992 je bilo iz registra stalnega prebivalstva izbrisanih 25.000 prebivalcev. Namen projekta je bil uveljaviti pravice izbrisanih, ki so jih izgubili z odvzetim statusom. Ob 20 letnici izbrisa je Mirovni inštitut pripravil spletno stran s ključnimi informacijami o izvedbi izbrisa, in njegovih posledicah, ki je namenjena tudi pravni pomoči izbrisanim za urejanje statusa v Sloveniji v treh jezikih (slovenščini, angleščini in BHS).

Pro bono odvetniki (končan)

PIC je v letu 2008 do 2010 v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvajal projekt Pro bono odvetniki, katerega namen je bil vzpodbuditi razvoj pro bono dela pravnikov v Sloveniji. V okviru projekta je bila izvedena analiza zakonskih in družbenih pogoje za pro bono delo, promocija tega ter vzpostavitev pro bono mreže odvetnikov.

TOP