FORGOT YOUR DETAILS?

Dvajseta obletnica delovanja pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja

by / Thursday, 31 May 2018 / Published in Aktualno nevladne-organizacije

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij–PIC te dni obeležuje 20 let svojega delovanja na področju varstva človekovih pravic in okolja.

PIC so leta 1998 ustanovile nevladne organizacije Mirovni inštitut, Amnesty International Slovenije, REC– predstavniška pisarna v Sloveniji, Labeco –Center za ekološka raziskovanja, Retina – zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ, Zavod za odprto družbo Slovenija in Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela. Glavni cilj delovanja zavoda je bil in ostaja varovanje temeljnih človekovih pravic ter svoboščin, zavzemanje za pravno in socialno državo ter demokratično ureditev.

V letih delovanja beležimo številne dosežke in pozitivne spremembe na področju našega dela. Tako smo v okviru uresničevanje svojega poslanstva sodelovali pri pripravi Zakona o brezplačni pravni pomoči, Zakona o prostovoljnem delu, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o enakih možnostih. V Zakon o delovnih razmerjih nam je uspelo umestiti določila o prepovedi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, predstaviti pomembna varovala in rešitve v zakonodaji s področja duševnega zdravja, prispevati k razvoju alternativnega reševanja sporov; sodelovali smo pri pripravi ter spremembah več drugih zakonov, resolucij, dokumentov.

V teh letih smo več tisoč ljudem pomagali pri urejanju njihovega pravnega in socialnega položaja, med temi so v največji meri invalidi, osebe z motnjami v duševnem zdravju, enostarševske družine, žrtve nasilja v družini, socialno izključene osebe, begunci, prosilci za azil, osebe brez državljanstva in izbrisani, otroci brez spremstva, starejši, mladi. Skozi različne projekte smo se zavzemali za varstvo pravic vseh ranljivih skupin v naši družbi in v njihovem imenu zahtevali spremembe zakonodaje, prakse ter politik.

Že od leta 1999 sodelujemo s pravnimi klinikami na Pravni fakulteti v Ljubljani in študentom nudimo izkušnje ter znanje, da bodo lahko skozi svoje delo sledili najvišjim standardom varstva človekovih pravic in varstva okolja. Na predavanjih in izobraževanjih za mlade smo znanje predajali več tisoč mladim ter jih učili razumevanja in rabe prava v življenju. Izdali smo dve obsežni zbirki prava za mlade z naslovom Kažiprav – vodič po pravu za mlade, organizirali Poletne šole človekovih pravic in mlade spodbujali k aktivnemu državljanstvu. Skupaj z Varuhom človekovih pravic smo zasnovali projekt Zagovornik – glas otroka in vseskozi si prizadevamo za univerzalno spoštovanje pravic otrok, kot jih utemeljuje Konvencija o otrokovih pravicah.

Na področju varstva okolja si PIC na sistemski ravni že ves čas prizadeva za polno uveljavljanje Aarhuške konvencije, kot organizacija s statusom delovanja v javnem interesu je tudi uspešno oral ledino in skozi sodelovanje v nekaterih okoljevarstvenih postopkih utrdil položaj nevladnih organizacij kot zagovornikov okolja ter narave. Eden večjih projektov Zagovorniki okolja ustvarja mrežo pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki v različnih postopkih predstavljajo glas pravic narave.

Težko je našteti prav vse dosežke in spremembe, a morda je na tem mestu pomembnejše sporočilo, da si bomo prizadevali svoje poslanstvo uresničevati po najboljših močeh tudi v prihodnje. Ob tem se zahvaljujemo za vsa dobra partnerstva, prijateljstva in podporo.

Sporočilo za javnost

 

TOP