FORGOT YOUR DETAILS?

Prostovoljci

PIC je član Slovenske mreže prostovoljskih organizacij www.prostovoljstvo.org in podpisnik Etičnega kodeksa prostovoljskega dela.

PIC vsako leto angažira študente prava v program 100 urnega prostovoljskega dela, v okviru katerega prostovoljci spoznajo delovanje organizacije in nevladnega sektorja, seznanijo se s posameznimi vsebinskimi področji delovanja PIC ter pod mentorskim vodstvom opravljajo primerno strokovno delo po njihovi želji.

PIC sodeluje s Pravno fakulteto v Ljubljani pri izvajanju:

Pravne klinike – pravne svetovalnice za begunce in tujce

Pravne klinike za varstvo okolja

V pravnih klinikah študentje in študentke Pravne fakultete sodelujejo kot prostovoljci in poglabljajo znanja s posameznih področij ter pridobivajo praktične izkušnje.

TOP