FORGOT YOUR DETAILS?

Aktualno

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade o zadevah s področja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Sestavlja ga 21 članov (devet predstavnikov ministrstev, predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, deset predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe). Več informacij na povezavi.

Ena izmed članic sveta je tudi predstavnica PIC .

Kontakt: katarina.bervar-sternad @ pic.si

Regionalni razvojni svet LUR

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva in nevladnih organizacij v regiji. Razvojni svet LUR šteje skupno 65 članov (26 predstavnikov občin, 26 predstavnikov gospodarstva, 13 predstavnikov nevladnih organizacij). Več informacij na povezavi.

Ena izmed članic sveta je tudi predstavnica PIC .

Kontakt: katarina.bervar-sternad @ pic.si

TOP