FORGOT YOUR DETAILS?

Družbena odgovornost

Za stanje v naši neposredni in širši družbeni okolici smo soodgovorni. Nihče ne bo namesto nas ravnal pravilno ali bolje. Razvijati je potrebno zavest o soodgovornosti za stanje, ki ga z našim (ne)ravnanjem tudi dnevno sooblikujemo.

Družbena odgovornost podjetij postaja vedno pomembnejša, podjetja pa se vse bolj zavedajo svoje vloge v skupnosti in pomenu njihovega aktivnega delovanja v tem. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo tudi nevladne organizacije, ki lahko v partnerstvu s podjetji izvedejo različne projekte, pomembne za skupnost. PIC želi spodbujati nastajanje partnerstev in s tem večjo osveščenost podjetji za potrebe skupnosti predvsem na področju varstva okolja.

TOP