FORGOT YOUR DETAILS?

PIC in DONDES znova uspela s tožbo zoper državo v korist varstva volkov

by / Monday, 24 September 2018 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

6. septembra 2018 je Upravno sodišče v skladu s preteklimi odločbami (I U 1522/2015 in I U 168/2017-18) ugodilo tožbi PIC in DONDES zoper Prilogo II Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018 in Prilogo II z odločbo I U 102/2018-17 razveljavilo. Z odločbo Sodišča je bilo ponovno dokazano, da država ne izpolnjuje pravnih pogojev za odstrel volkov, saj ne izkazuje obstoja zakonitega razloga za odstrel volkov, niti dejstva, da ne obstajajo druge, zadovoljive možnosti za reševanje obravnavane problematike. Po začasni odredbi I U 102/2018-8, ki je zaustavila odstrel volkov po Odloku, odločba za obdobje trajanja Odloka odstrel volkov v celoti prepoveduje.

TOP