FORGOT YOUR DETAILS?

Obvestila

Brezplačno pravno svetovanje za najemnike v MOL

 

da Pravno-informacijski center v Ljubljani v sodelovanju z MOL nudi BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.  

 

Pravno-informacijski center kot izvajalec brezplačnega svetovanja opravlja

  • pravna svetovanja v obliki mnenj in priporočil,
  • svetovanja o pravicah, obveznostih in pravnih razmerjih s področja stanovanjskih vprašanj, ki se nanašajo na najemnike stanovanj,
  • sestavljanje dopisov v zvezi z urejanjem stanovanjskih razmerij najemnikov stanovanj,
  • pomoč pri vložitvi pravnih sredstev,
  • svetovanje in seznanjanje s pristojnostmi organov javne uprave in drugih organov ter organizacij, odvetnikov, notarjev in drugih, ki so pristojni za urejanje stanovanjskih zadev, ki se nanašajo na najemnike in napotitve najemnikov na pristojne organe.

 

Svetovanje se osebno izvaja vsak torek na sedežu Pravno-informacijskega centra,

Metelkova 6, Ljubljana od 14.00 do 16.00.

 

Za osebno svetovanje se je potrebno naročiti in sicer stranke lahko to storijo vsak dan

od 9.00-14.00 ure na telefonski št. 01/521-18-88 ali 051/681-181.

 

Svetovanje pa je možno tudi po telefonu ali elektronski pošti pic@pic.si

TOP