Tekoči projekti

Konferenca Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri »Od besed k dejanjem«

Razmišljate o vpeljavi razpršenega hotela? Morda o vzpostavitvi skupnostnih vrtičkov, doživljajskega igrišča ali pa ureditvi prostora, ki bi služil kot dnevna soba lokalne skupnosti? Imate druge ideje za skupnostne projekte, ali bi radi slišali, kakšne ideje imajo drugi v vašem okolju in kako je nekaterim že uspelo? S prepričanjem, da imamo v Sloveniji dovolj življenjskih virov, da z njihovim trajnostnim skupnostnim upravljanjem zagotovimo blaginjo za vse nas in to omogočimo tudi prihodnjim rodovom, vas Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vabimo na konferenco Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri »Od besed k dejanjem«, ki bo v torek, 7. novembra, od 9. do 14. ure v  Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana. Srečali se bomo predstavniki občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, politični odločevalci in pripravljavci predpisov na lokalni in državni ravni ter ostali zainteresirani za skupnostne projekte. Na konferenci boste spoznali domače in tuje dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Dogodek bo priložnost za širjenje mreže akterjev in gradnjo partnerstev za izvajanje skupnostnih projektov na lokalni ravni na podlagi vaših idej.

Podroben program dogodka je na voljo na tej spletni povezavi. Prijave že sprejemamo na prijavnici.

Mreža za prostor – za trajnostno in vključujoče urejanje prostora

PIC kot partner koordinatorju IPoP-u, Inštitutu za politike prostora, sodeluje že v četrtem projektu Mreže za prostor  - za trajnostno in vključujočo urejanje prostora. Projekt traja od 1.11.2015 do 30.9.2019 in ga iz sredstev Evropskega socialnega sklada financira Ministrstvo za javno upravo. Vloga PIC je predvsem spremljati normativni okvir urejanja prostora in njegovo izvajanje ter si prizadevati za izboljšanje. Glavni fokus je na izboljšanju vključevanja javnosti v procese prostorskega načrtovanja, ureditev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora in vzpostavitve učinkovitih pravnih sredstev na tem področju. PIC bo izdelal tudi več analiz pravnega stanja na posameznih vsebinskih področjih (npr. javne zelene površine, plakatiranje, dajatve in globe na področju urejanja prostora). V okviru mreže vodi delovno skupino za zagovorništvo, sodeluje pa tudi v drugih delovnih skupinah.

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

PIC kot partner koordinatorju Umanoteri, slovenski fundaciji za trajnostni razvoj  , sodeluje že v četrtem projektu Plan B za Slovenijo. Projekt traja od 1.11.2015 do 30.9.2019 in ga iz sredstev Evropskega socialnega sklada financira Ministrstvo za javno upravo. Vloga PIC je predvsem spremljati normativni okvir varstva okolja in njegovo izvajanje ter si prizadevati za izboljšanje, predvsem bolj vključujočega sprejemanja odločitev po standardih Aarhuške konvencije tako na nacionalni kot EU ravni. Fokus je na urejanju sistemskih problemov varstva okolja ter izboljšanju položaja in vloge okoljskih NVO. PIC bo pripravil tudi več izobraževalnih vsebin uporabnih za okoljske NVO.

Pravna klinika za varstvo okolja

PIC v sodelovanju s Katedro za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani za študente te fakultete vodi pravno kliniko za varstvo okolja kot izvenštudijsko dejavnost, v okviru katere  študentje poglabljajo teoretično ter pridobivajo praktično znanje s področja varstva okolja na aktualnih okoljskih problemih ter spoznavajo delo okoljskih nevladnih organizacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

PIC kot partner koordinatorju Focusu, društvu za sonaravni razvoj sodeluje v projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, katerega namen je prispevati k prehodu v nizkoogljično družbo. Projekt traja do konca oktobra 2016 in ga financira Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev podnebnega sklada. Vloga PIC je skrb za razjasnitev pravnih vidikov skupnostnih praks.Več

TOP