FORGOT YOUR DETAILS?

Vabilo na predstavitev rezultatov projekta “Pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb”

by / Monday, 28 August 2017 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo Humanitas vabijo na predstavitev rezultatov projekta študentk/ov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom “Pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb”, ki bo potekala v četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana, Seminar 5).

Na predstavitvi bodo študentke/ti predstavili rezultate svojega dela v okviru projekta Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 in opozorili na perečo problematiko okoljsko razseljenih oseb in njihovega pravnega varstva. Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi spletne strani o okoljskih migracijah.

Podnebne spremembe ogrožajo življenja vedno več ljudi po svetu. Degradacija okolja je v nekaterih delih sveta tako močna, da onemogoča posameznikom in družinam, da bi nadaljevali svoja življenja v domačem okolju in so prisiljeni bežati v druge države, med njimi tudi v Slovenijo. Ob tem pa se soočijo s pravno neurejenim področjem, saj tako mednarodno pravo, evropsko pravo kot tudi slovenska zakonodaja tem osebam ne nudi pravne zaščite, kot sicer pripada beguncem. V okviru projekta smo podrobneje preučili stanje okoljsko razseljenih oseb in njihove možnosti za pridobitev pravne zaščite v Sloveniji.

Vabilo

TOP