Loading...

Pravna pomoč

Nudimo brezplačno svetovanje na področjih invalidskega varstva in varstva ranljivih skupin, azila in migracij, najema v Mestni občini Ljubljana ter na področju varstva okolja.

VEČ

Zakaj donirati PIC? Dosežki v številkah.

  • Pravna pomoč in zastopanje več kot 800 prosilcev za mednarodno zaščito v letu 2022.
  • Več kot 3170 ur brezplačnih pravnih svetovanj NVO, civilnim iniciativam ter posameznicam in posameznikom na področju varstva okolja do leta 2022.
  • Pomoč pridobitve slovenskega državljanstva petim otrokom brez državljanstva v letu 2021.
  • V letu 2022 smo pravno svetovali 1.159 posameznikom z različnih področij varstva ranljivih skupin.
  • Na področju varstva ranljivih skupin smo za stranke vložili 96 pravnih sredstev v upravnih postopkih, pravdnih postopkih in postopkih pred specializiranimi sodišči.

Naši dosežki

Pravna mreža za varstvo demokracije

Skupaj z Amnesty International Slovenija (AI), Danes je nov dan (DJND) in Zavodom za kulturo raznolikosti Open (Open) smo dosegli veliko.

1679 posmeznikom_cam smo nudili pravno pomoč.
75 krat smo vložili izredna pravna sredstva.
64 krat smo bili uspešni z zahtevami za sodno varstvo.
71 odvetniških pisarn in rpavnih strokovnjakov sodeluje z nami.
Prejeli smo nagrado državljan_ka Evrope.

Več

Štoparski vodnik po varstvu okolja

PIC v sodelovanju s Katedro za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani za študente te fakultete sodeluje pri pravni kliniki za varstvo okolja kot izvenštudijski dejavnosti, v okviru katere  študentje poglabljajo teoretično ter pridobivajo praktično znanje s področja varstva okolja na aktualnih okoljskih problemih.

Štoparski vodnik

Zelena svetovalnica

Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja.

V okviru Zelene svetovalnice smo do 2023 obravnavali že več kot 700 pravnih vprašanj. Skupaj smo na PIC opravili že več kot 3170 ur brezplačnega pravnega svetovanja na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in podnebnih sprememb.

Zelena svetovalnica

Večina pričakuje ukrepe – podnebnakriza.si

PIC je v sodelovanju z Umanotero, FOCUS in Greenpeace Slovenija, junija 2019 zbral podporo podporo 255 organizacij in podla zahtevo Vladi, da pripozna podnebne spremembe kot naravno katastrofo – podnebno krizo.

Več

Azil in migracije

PIC je v letu 2022 nudil pravno pomoč in zastopanje več kot 800 prosilcem za mednarodno zaščito.
V postopku združevanja družine je pomagal več kot 75 osebam s statusom mednarodne zaščite.
V sklopu informiranja in svetovanja osebam z začasno zaščito je obiskal 25 občin ter nudil informiranje in pomoč več kot 1100 Ukrajincem.
V letu 2021 je 5 otrokom brez državljanstva pomagal pridobiti slovensko državljanstvo.
V sodelovanju z italijansko nevladno organizacijo ICS je pred italijanskimi sodišči uspešno litigiral tri primere nezakonitih vračanj (pushbackov) iz Italije v Slovenijo.

Več

Zakaj donirati PIC? Pravno varstvo okolja.

PIC svoje delo uspešno opravlja že več kot 20 let. Smo vodilna nevladna organizacija s področja pravnega varstva okolja in poznavanja postopkov poseganja v naše okolje. Preko pravne pomoči, zagovorništva in pravnih študij želimo okrepiti vpliv nevladnih organizacij na področju varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora. Na področju okolja smo do leta 2020 opravili več kot 3170 ur brezplačnih pravnih svetovanj NVO, civilnim iniciativam ter posameznicam in posameznikom; sodelovali smo v več kot 76 postopkih priprave državnih predpisov; oddali smo več kot 49 predlogov za izboljšanje sistema varstva okolja; izvedli smo 42 izobraževanj in pripravili 32 pravnih analiz, ki so prispevale pomemben delež na področju varstva okolja v Sloveniji, svoje znanje pa smo prispevali tudi številnim drugim dogodkom, izdelkom ali projektom.

Zadnje novice

Več novic