ECRE – Evropski odbor za begunce in izgnance

Evropski odbor za begunce in izgnance (ECRE) sestavlja 110 nevladnih organizacij iz 40 evropskih držav. Njegov namen je zaščita in spodbujanje pravic beguncev, prosilcev za azil in prisiljeno razseljenih oseb na ravni EU. Tri glavne aktivnosti ECRE na področju azila in migracij so: pravna pomoč in strateška litigacija, zagovorništvo in komunikacija s širšo javnostjo.

PIC je član ECRE od l. 2017 naprej. V okviru delovanja PIC sodeluje pri pripravi odzivov, pravnih mnenj in kampanj na zakonodajne predloge ali politike EU na področju azila in migracij. V sklopu Azilne informacijske baze podatkov (AIDA) PIC pripravlja letna poročila, katerih namen je celovito predstaviti zakonodajo in prakso na področju azila in migracij. Letna poročila tako obširno opisujejo potek azilnega postopka kot tudi nastanitev, sprejem in dostop do pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Poročila so namenjena osebam, ki delujejo na področju azila in migracij, kot pripomoček za pridobivanje informacij o delovanju azilnih sistemov v 23 evropskih državah.

V sklopu Evropske pravne mreže za azil (ELENA) sodeluje PIC kot koordinator za Slovenijo. PIC pravniki tako nudijo pravne nasvete in informacije o delovanju slovenskega azilnega sistema pravnikom s celotne Evrope v okviru delovanja ELENA foruma.