Evropske volitve so pred vrati, kandidati_ke za poslance_ke nas nagovarjajo z vseh strani, pri čemer pa pogosto – bolj ali manj konkretno – omenjajo evropske vrednote. Kaj točno imajo ob tem v mislih, ne moremo ugibati, lahko pa povemo, da vrednote Unije izhajajo iz Listine EU o temeljnih pravicah ter so jasno opredeljene. To so človekovo dostojanstvo,  svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice. 

Ali bodo v prihodnosti te vrednote morebiti postavljene pod vprašaj, je odvisno tudi od tega, kateri kandidati_ke bodo v začetku junija izvoljeni v Evropski parlament. Izbira je, ne pozabi, tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU.

Avtorica ilustracije: Sakina Saïdi/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.