V zadnjem času smo priča poplavi različnih posvetovalnih svetov ministerstev, pri katerih opažamo zelo omejene rezultate.

V Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, posvetovalni organ ministrstva za okolje, podnebje in energijo, je bil kot predstavnik okoljskih nevladnih organizacij imenovan okoljski pravnik s PIC Aljoša Petek.

“Pričakujem, da ministrstvo ne bo le omogočalo razprav in podajanja komentarjev, ampak da bodo naši predlogi tudi upoštevani,” je ob imenovanju dejal Petek.

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ima 14 članov – imenuje jih minister za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

V svetu so predstavniki več organizacij: Inštituta za zdravje in okolje, Inštituta za politike prostora, Slovenskega odonatološkega društva, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerze v Ljubljani, Univerze v Novem mestu, Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru.

Kot na svoji spletni strani navaja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, svet obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru. Predvsem o:

–       stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini;

–       strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja;

–       zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja;

–       delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja;

–       posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter

–       pobudah javnosti.

Avtor fotografije: Aljoša Petek