Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Branka Grimsa: “Sedanja vlada je podrla zaščitno ograjo na meji, s čimer je dala ilegalnim migrantom jasen signal, da so pri nas dobrodošli. Sledila je poplava ilegalnih migrantov, vlada pa je obenem z meje umaknila vojsko, nato pa še zamaknila policijo z mejne črte v notranjost.”

Vir: X, 20. maj

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev: 

Statistični podatki o številu iregularnih prihodov na letni ravni kažejo, da odvračalne politike držav (postavitev ograj na meji, izvajanje t. i. pushbackov, omejevanje dostopa do azilnega postopka,…) ne zmanjšujejo števila prihoda oseb, ki bežijo – število prihodov se povečuje ne glede na politike, ki jih izvaja država. Odvračalne politike držav osebe, ki bežijo, silijo v iskanje bolj nevarnih poti ter v iskanje uslug tihotapskih mrež.

Čeprav se je podiranje zaščitne ograje na meji ponovno pričelo v prvi polovici leta 2023, ograja do danes še ni povsem odstranjena. 1. januarja 2023 je Hrvaška vstopila v schengensko območje. Ker je schengensko območje območje brez notranjih kontrol (tovrsten nadzor se lahko izvaja le izjemoma), je Slovenija prenehala izvajati kontrole na meji s Hrvaško. Oktobra 2023 je bil nadzor na meji s Hrvaško ponovno uveden.

Izvajanje oz. neizvajanje notranjih kontrol ne vpliva na obveznosti policije glede obravnave oseb, ki bežijo. V skladu s pravom EU in Ženevskimi konvencijami mora Slovenija osebam, ki bežijo, zagotoviti dostop do postopka mednarodne zaščite.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.