Analizirali smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Marka Balažica: “Vsi, ki v državo pridejo po legalni poti, so lahko dobrodošli in lahko doprinesejo k družbi. Vendar pa je pogoj, da si jih mora država izbrati sama. /…/ Če se jih ne da po legalni poti integrirati oz. če se ne držijo meril legalnega vstopa v državo, jih je pač treba deportirati.”

Vir: N1 Slovenija, 29. maj

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev: 

V skladu z Ženevsko konvencijo ter določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU in Listine EU, imajo države članice dolžnost, da osebam, ki iščejo mednarodno zaščito, omogočijo dostop do teritorija in obravnavajo njihovo prošnjo za mednarodno zaščito.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.