Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Mateja Tonina: “Treba bo iti izven udobja politične korektnosti in jasno povedati, da bo Evropa krščanska ali pa je ne bo več.”

Vir: 24ur.com, 2. junij

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev: 

Svoboda veroizpovedi je ena temeljnih pravic, na katerih sloni Evropska unija in velja za vse vere, vključuje pa tudi svobodo, da nismo verni, saj temeljna listina EU pravi, da ima vsakdo pravico do svobode misli, vesti in vere.

Listina EU prav tako prepoveduje diskriminacijo, pri kateri bi lahko vera ali prepričanje predstavljala okoliščino, zaradi katere bi bile osebe neenako obravnavane.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.