Analizirali smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Mateja Tonina: “Ilegalne migracije se da rešiti na preprost način. To je, da kdorkoli v Evropo pride ilegalno, bo takoj vrnjen nazaj v svojo državo. Brez milosti. Enostavno in preprosto.”

Vir: X, 21. maj

Naša ocena: Izjava je ZAVAJAJOČA

Obrazložitev: 

V skladu z Ženevsko konvencijo ter določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU, države članice oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, ne smejo kaznovati za nezakonit vstop. Omenjeni dokumenti tudi izrecno prepovedujejo odstranitev oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito z ozemlja, dokler o njihovi prošnji za mednarodno zaščito ni odločeno. Prav tako pa države članice zavezuje t. i. prepoved vračanja oz. “non-refoulment”, ki državam članicam prepoveduje vračanje oseb v državo, v kateri bi bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi lahko bile izpostavljene mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Države članice so osebam, ki prosijo za mednarodno zaščito, dolžne omogočiti dostop do teritorija in obravnavati njihove prošnje za mednarodno zaščito. Vračanje oseb, ki se v državah članicah nahajajo neregularno (npr. zavrnjeni prosilci za mednaordno zaščito), na ravni EU ureja Direktiva o vračanju, ki določa standarde, ki jih morajo države članice spoštovati v postopkih vračanja.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.