Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Mateja Tonina: “Izpustov ogljikovega dioksida se ne da zmanjšati s parolami. Zagovarjamo drugi blok Jedrske elektrarne Krško in pospešeno gradnjo hidroelektrarn. Golobovi sončni paneli ne bodo dovolj.”

Vir: X, 2. junij

Naša ocena: Izjava je ZAVAJAJOČA

Obrazložitev: 

Po trditvah pristojnih državnih uradnikov drugi blok jedrske elektrarne ne bo zgrajen prej kot leta 2040. Slovenija pa mora v skladu s cilji EU in Pariškim sporazumom do leta 2040 zmanjšati svoje izpuste že za vsaj 90 % glede na izhodiščno leto. To pomeni, da morajo države članice EU in še posebej Slovenija v veliki meri investirati v druge vire, v obnovljive vire energije, ki bodo zagotovili pravočasen prehod v ogljično nevtralno družbo, kot je tudi oz. predvsem sončna energija. Tehnologija pridobivanja sončne energije je preverjena, delujoča in se še vedno uspešno razvija, kakor so razviti in se vse hitreje razvijajo tudi shranjevalniki energije, proizvedene iz sonca in vetra. Sončna energija predstavlja cenejšo, preverjeno in robustno energetsko rešitev, ki lahko skupaj z drugimi obnovljivimi viri vodi do izpolnjevanja podnebnih ciljev Slovenije.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.