Preverili smo izjavo kandidata za evropsega poslanca Milana Zvera: “Že regulacija medijev, kot si jo je zamislil Bruselj, je neumnost, kaj šele policijska racija na nekem mediju. To se v demokratičnem svetu ne dogaja. Že nekaj ur po policijskem vdoru na @Nova24tv sem postavil vprašanje Evropski komisiji, in mislim, da bi se Evropska komisija v tem primeru morala oglasiti. Celotna komisija bi se morala zganiti, ne samo @VeraJourova, ker to, kar se je zgodilo, je nedopustno. Da se je to zgodilo, je očitno prevladala neka politična računica in leve stranke pri tem niso imele nobenih zadržkov.”

Vir: X, 4. junij

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev: 

Policijska racija je akcija, katere namen je odkriti in ujeti določene ljudi. Na Nova24TV pa je bila 29. maja 2024 opravljena hišna preiskava na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani, katere predmet so bile informacije, ki bi jih lahko imela Nova24TV v zvezi s preiskovanim primerom (domnevno nesorazmerno visoka nadomestila, ki naj bi jih Telekom posredno plačeval mediju Nova24TV za distribucijo programov).

Mediji niso in ne morejo biti izvzeti iz obveznosti, da v celoti in popolnoma spoštujejo zakonodajo ter sodelujejo z državnimi organi, ki preiskujejo morebitne nezakonitosti. Prav tako glede hišnih preiskav v medijskih hišah ni posebnih pravil; po zakonu je edina izjema glede na ostale subjekte, ki so lahko predmet hišne preiskave, povezana z dolžnostjo varovanja novinarske zaupnosti, kot jo ureja Zakon o kazenskem postopku.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.