Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Milana Zvera: “Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je pospravila ovire na meji s Hrvaško in tako smo postali prehodna država za ciljne države – Italijo, Avstrijo. Ni čudno, da so naši sosedje – Italijani in Avstrijci zaprli meje oziroma jih bolj nadzirajo. Slovenija zaradi nespametne politike postaja žep za migrante. Sami smo si zakuhali godljo, na nek način smo ilegalnim migrantom dali vedeti, da lahko pridejo k nam.”

Vir: Facebook, 9. maj

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Statistični podatki o številu iregularnih prihodov na letni ravni kažejo, da odvračalne politike držav (postavitev ograj na meji, izvajanje t. i. pushbackov, omejevanje dostopa do azilnega postopka,…) ne zmanjšujejo števila prihoda oseb, ki bežijo. Odvračalne politike držav osebe, ki bežijo, silijo v iskanje bolj nevarnih poti ter uslug tihotapskih mrež. Tihotapljenje posameznikov je tako postalo globalni kriminalni pojav; politične nestabilnosti, spopadi, okoljske spremembe in revščina ter pomanjkanje pravnih okvirov za zakonit prihod posameznike silijo, da se poslužujejo uslug kriminalnih združb za vstop na ozemlje držav članic. Pot v EU je tako izjemno nevarna in tihotapci posameznike redno izpostavljajo življenjsko ogrožajočim nevarnostim in nasilju. Izguba življenj na Sredozemskem morju in na t. i. balkanski poti je neposredna posledica odvračalnih politik držav članic EU.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.