Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: “Zadnja, najboljša znanstvena študija je od norveškega nacionalnega inštituta iz leta 2023, ki je nadgradil odlično statistično analizo časovnih vrst iz leta 2020, pri čemer so merili temperaturne vrste za zadnjih 250 let. Ugotovili so, da so vsa temperaturna nihanja in vse podnebne spremembe posledica naravnih procesov in ni enega dokaza, da bi nanje vplival človek s svojimi izpusti.”

Vir: Finalno soočenje na RTV Slovenija, 6. junij

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev: 

Znanstveni konsenz je nesporen. Čeprav so bila segrevanja in ohladitve v preteklosti vselej posledice naravnih procesov, je v obdobju od pričetka industrijske revolucije, ki se je začela pred letom 1800, človek z izpusti toplogrednih plinov povzročil izjemno hiter dvig koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, predvsem ogljikovega dioksida. To je bistveno prispevalo k segrevanju ozračja, kar ugotavlja večina znanstvenih študij priznanih znanstvenikov, Medvladni odbor za podnebne spremembe v okviru Združenih narodov (IPCC) in pa tudi Agencija Republike Slovenije za okolje. Noben naraven pojav ni poglavitni razlog za segrevanje ozračja v zadnjih dveh stoletjih, saj je tokrat človek s svojo dejavnostjo dokazano bistveno prispeval k segrevanju ozračja.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.