Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: “Spremeniti moramo sloves države, ki ne uvede prekrškovnih postopkov zoper ilegalne migrante /…/.”

Vir: Finalno soočenje na RTV Slovenija, 6. junij

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Države članice EU oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, ne smejo kaznovati za nezakonit vstop, določajo Ženevska konvencija ter uredbe in direktive, ki so del Skupnega azilnega sistema EU. To pomeni, da se iregularni vstop osebe, ki v državi članici zaprosi za mednarodno zaščito, ne sme obravnavati kot prekršek. Smisel določbe je v tem, da se osebam, ki bežijo in jim zaradi življenjskih okoliščin primanjkuje možnosti za zakoniti vstop (npr. nezmožnost pridobitve vstopnega vizuma, pomanjkanje dokumentov), omogoči dostop do teritorija ter postopka mednarodne zaščite.

V EU velja prosti pretok (blaga, storitev, oseb in kapitala). Mednarodna in evropska zakonodaja ne poznata obveznosti prosilcev, da zaprosijo za mednarodno zaščito v prvi varni državi. So pa na ravni EU urejana pravila (t. i. Dublinska uredba), ki določajo, katera država članica je pristojna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito posameznega prosilca. Pravila določajo, da lahko država članica, ki v skladu z Dublinsko uredbo ni pristojna za obravnavo prošnje, prosilca vrne v državo članico, ki pa je pristojna. Če prosilca ni mogoče vrniti v  drugo pristojno državo članico,  mora pristojnost prevzeti država članica, v kateri se prosilec nahaja.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.