Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: “Zeleni prehod v resnici pomeni zeleno agendo. To pa je totalitarna agenda, ki temelji na izhodiščih, ki niso znanstveno okrepljena. Zeleno agendo moramo ločiti od okoljevarstva, to sta dva povsem različna pojma./…/ Zelena agenda temelji na zastraševanju pred ogrevanjem planeta z nečim nerealnim, to je človekovim onesnaževanjem z dihanjem, s povzročanjem viška ogljikovega dioksida, kar znanstveno ne vzdrži.”

Vir: Siol, 23. maj

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev: 

Glavni razlogi za t. i. zeleni prehod, ki je ena od osrednjih politik EU in Slovenije, so številni, tudi več deset milijardne škode, ki so posledica človekovih dejavnosti v preteklosti – primer tega so poplave, požari in suše v Sloveniji. Podnebne spremembe so znanstveno dejstvo; o tem prevladuje konsenz med veliko večino znanstvenikov in znanstvenic. Svetovna sodišča podnebne spremembe pri svojih odločitvah dojemajo kot dejstvo in ne kot nekaj, kar ne bi bilo znanstveno kredibilno ali dokazano.

Zeleni prehod je neposredno povezan z varstvom okolja in zdravega življenjskega okolja, ki je ustavna pravica v Republiki Sloveniji. Okolje varujemo za zdravo življenjsko okolje nas in naših potomcev, ki bodo v največji meri čutili posledice naših dejavnosti v naslednjih 70 letih.

Človek z svojim dihanjem seveda izpušča toplogredne pline v ozračje, vendar je prispevek zanemarljiv in v znanstvenih raziskavah ni upoštevan kot relevantno dejstvo. Politike EU, držav članic ali držav po svetu tega seveda ne naslavljajo, temveč se osredotočajo na prestrukturiranje in zeleni prehod v sektorjih največjih onesnaževalcev s toplogrednimi plini, kot so energetika, industrija, promet in kmetijstvo.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.