Preverili smo izjavo kandidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: “Zeleni prehod je povsem ločen od okoljevarstva, ti dve stvari nimata veze. Zeleni prehod je namenjen temu, da določeni posamezniki dobijo subvencije, to je edini razlog. Zelena politika se je izkazala kot škodljiva, kot politika, ki degradira okolje, uniči lastno gospodarstvo in kmetijstvo.”

Vir: Finalno soočenje na RTV Slovenija, 6. junij

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Glavni razlogi za t. i. zeleni prehod, ki je ena od osrednjih politik EU in Slovenije, so številni, tudi več deset milijardne škode, ki so posledica človekovih dejavnosti v preteklosti – primer tega so poplave, požari in suše v Sloveniji. Podnebne spremembe so znanstveno dejstvo v skladu s konsenzom velike večine svetovnih znanstvenic in znanstvenikov. Svetovna sodišča podnebne spremembe pri svojih odločitvah dojemajo kot dejstvo in ne kot nekaj, kar ne bi bilo znanstveno kredibilno ali dokazano.

Zeleni prehod je zatorej neposredno povezan z varstvom okolja in zdravega življenjskega okolja, ki je ustavna pravica v Republiki Sloveniji. Okolje varujemo za zdravo življenjsko okolje nas in naših potomcev, ki bodo v največji meri čutili posledice naših dejavnosti v naslednjih 70 letih. Zeleni prehod je ena izmed politik EU, ki to zasleduje – seveda tudi z davčnimi ukrepi ter subvencijami, s katerimi podpira trajnostne dejavnosti in usmerja netrajnostne dejavnosti v prestrukturiranje.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.