Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Karin Planinšek: “Bruseljska politika je zašla s poti, zato so volitve  9.junija zelo pomembne. Zdaj je čas, da prenehamo preganjati kmete zaradi kravjih prdcev, si nehamo zatiskati oči pred zelenim prehodom, ki sploh ni zelen, in pa seveda zaščitimo našo kulturo.”

Vir: X, 19. maj

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev: 

Delež izpustov toplogrednih plinov (TGP) iz kmetijstva v EU predstavlja več kot 10 % vseh izpustov TGP v EU. 81–86 % izpustov povzroča živinoreja, pri čemer ima reja krav z naskokom največji okoljski odtis. Podnebne spremembe so znanstveno dokazano dejstvo in tudi njihove posledice se že kažejo na dnevni ravni. Še posebej mladi so tako na ravni EU kot v Sloveniji po statističnih raziskavah izrazito zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb (tudi anketa, ki smo jo izvedli skupaj s podjetjem Valicon, je pokazala, da podnebne spremembe najbolj skrbijo mlade, stare od 18 do 24 let).

Politike EU zasledujejo podnebno nevtralnost do leta 2050 s ciljem, da postanemo odporni na številne spremembe, ki jih prinašajo podnebne spremembe – vključno s spremembami pri reji živali. EU pod pojmom zeleni prehod zasleduje pravičen in trajnosten prehod, ki bo preprečil drastično nižanje kakovosti bivanja ob ohranjanju statusa quo.

Da bi uresničila ta cilj, EU sprejema ukrepe na področjih, kot so energetika, industrija, promet in kmetijstvo. Vsak sektor in skoraj vse človekove dejavnosti se bodo morali prilagoditi, če želimo še naprej imeti možnost pridelovati svojo hrano in biti prehransko samozadostni ter se kulturno udejstvovati. EU prav tako ne pozablja na finančne in politične vzpodbude za prestrukturiranje delovanja kmetov v trajnostno kmetijstvo.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.