Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Karin Planinšek: “Mi imamo splav na ravni Evropske unije urejen.”

Vir: X, 6. junij

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Zakonodaja EU ne ureja področja pravice do umetne prekinitve nosečnosti, za to so pristojne države članice. So pa evropski poslanci aprila letos izglasovali resolucijo, s katero pozivajo k vključitvi pravice do varnega in zakonitega splava v Listino EU o temeljnih pravicah.

Zakonodaja držav članic EU na področju splava ni enotna. Na Malti je splav skoraj v celoti prepovedan (edina izjema je ogroženo življenje nosečnice), na Poljskem pa je denimo dovoljen le v primeru, ko je ogroženo zdravje ali življenje nosečnice oziroma je nosečnost posledica kaznivega dejanja (posilstvo, incest). Restriktivna zakonodaja, ki predvideva kazni tudi za zdravniško osebje in druge, ki nosečnici pomagajo opraviti umetno prekinitev nosečnosti, ima širok spekter posledic – več žensk na Poljskem je umrlo zaradi nedostopnosti splava, ki bi bil ključen za ohranitev njihovega življenja.

Tudi v državah, kjer zakonodaja splav ne prepoveduje oz. ga zelo omejuje, je dostop do njega lahko otežen (plačljivost storitve, izrazito veliko ugovorov vesti).

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.