Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Ljudmile Novak: “Nezakonite migracije predstavljajo nevarnost za EU, ker ogrožajo varnost naših državljanov, otežujejo nadzor meja, spodbujajo kriminalne mreže in trgovino z ljudmi ter obremenjujejo socialne in integracijske sisteme. Legalne oziroma zakonite in vzdržne migracije, ki spodbujajo integracijo in evropski način življenja, pa podpiram.”

Vir: X, 1. junij

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev: 

Države morajo osebam, ki bežijo, omogočiti dostop do ozemlja, določa Konvencija o statusu beguncev.

Listina EU o temeljnih pravicah uvršča pravico do azila med temeljne človekove pravice. Osebe imajo skladno z evropskim pravom in pravom EU pravico dostopati do azilnega postopka. Države članice morajo prek vzpostavljenih postokov mednarodne zaščite obravnavati prošnje za mednarodno zaščito. Ob sprejemu in integraciji morajo osebam zagotavljati minimalno raven pravic, ki jim pripadajo.

Integracijski programi so namenjeni lažjemu vključevanju oseb v družbo sprejema. Proces integracije, v katerim v Sloveniji sodeluje vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov, predvideva pravice in dolžnosti tako za osebe z mednarodno zaščito kot za državo oz. družbo sprejema ter spoštovanje temeljnih vrednot, ki ju povezujejo. Cilj integracije oseb s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji je, da dosežejo stopnjo samostojnosti, ki jim omogoča polno vključitev v življenje in delo v državi.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.