Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Romane Tomc: “Ilegalne migracije so kršenje vseh načel vladavine prava in predstavljajo tudi grožnjo in nevarnost evropskemu načinu življenja. /…/ Tisti, ki so tukaj, so svojevrstna težava in problem. /…/ Ni se zgodila niti integracija. Še naprej živijo svoj način življenja, velikokrat povezan tudi s kriminalom in mislim, da nimajo nobene želje po tem, da se vklopijo v Evropo, da sprejmejo naše vrednote, da pomagajo pri ustvarjanju dodane vrednosti v Evropi. In seveda, če so zdaj že tukaj in če so tukaj nezakonito, je odgovor samo eden – treba jih je vrniti tja, od koder so prišli.”

Vir: N1 Slovenija, 29. maj

Naša ocena: Izjava je ZLONAMERNA

Obrazložitev:

V skladu z Ženevsko konvencijo ter določbami uredb in direktiv, ki so del Skupnega azilnega sistema EU in Listine EU, imajo države članice dolžnost, da osebam, ki iščejo mednarodno zaščito, omogočijo dostop do teritorija in obravnavajo njihovo prošnjo za mednarodno zaščito. Za osebe, ki v Sloveniji dobijo status mednarodne zaščite, se nato začne proces integracije, v katerega je med drugim vključen vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Proces integracije predvideva pravice in dolžnosti tako za osebe z mednarodno zaščito kot za državo oz. družbo sprejema ter spoštovanje temeljnih vrednot, ki ju povezujejo. Cilj integracije oseb s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji je, da dosežejo stopnjo samostojnosti, ki jim omogoča polno vključitev v življenje in delo v državi.

Postopke vračanja oseb na ravni EU sicer ureja Direktiva o vračanju. Ta določa standarde, ki jih morajo države članice upoštevati v postopkih vračanja.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.