Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Romane Tomc: “V Sloveniji vladavine prava ni, kvečjemu je vladavina pravih. Brutalnost, s katero leva politika lomasti po institucijah, ki bi morale biti neodvisne in skrbeti za delovanje pravne države, je zastrašujoča.”

Vir: Nova24TV, družbeno omrežje X, 13. maj

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Vladavina prava je temelj Evropske unije, je vrednota, za katero se morajo zavzemati vse države članice Unije, tudi Slovenija. “Slovenija je pravna in socialna država,” pravi 2. člen Ustave Republike Slovenije.

Stanje vladavine prava v sedemindvajseterici držav članic EU na letni ravni spremlja Evropska komisija, in sicer prek kazalnikov, kot so neodvisno pravosodje, pluralizem in svoboda medijev ter boj proti korupciji. Kaj torej poročilo, objavljeno julija lani, ugotavlja o vladavini prava v Sloveniji? Čeprav je Komisija identificirala več težav in pomanjkljivosti pri uresničevanju vladavine prava, trditev kandidatke za evropsko poslanko, da v Sloveniji vladavine prava ni, ne drži.

Komisija je v Sloveniji namreč zaznala napredek na področju zagotavljanja neodvisnosti pravosodja, ki velja za osrednji branik načela pravne države. Sklicujoč se na ugotovitve orodja EU Justice Scoreboard je Komisija med drugim izpostavila, da splošna slovenska javnost pravosodje iz leta v leto bolj dojema kot neodvisno. Poleg tega je Komisija med drugim zaznala tudi izboljšanje medijske klime v Sloveniji, pri čemer pa je opozorila, da država še ni naslovila vseh izzivov na področju medijske svobode in pluralizma.

Ker pa drži, da je vladavino prava treba nenehno varovati in krepiti njeno uresničevanje, je Komisija v lanskoletnem poročilu Sloveniji izdala več priporočil za izboljšanje uresničevanja tega načela. Ta priporočila zadevajo zagotavljanje neodvisnosti pravosodja, boj proti korupciji in zaščito novinarjev.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.