Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Violete Tomić: “Leta 2014 se je začel dogajati genocid nad rusko manjšino znotraj Ukrajine z veliko podporo ZDA in Anglije.”

Vir: Soočenje na RTV Slovenija, 6. junij

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev:

Trditve, da se je v Ukrajini v zadnjem desetletju zgodil genocid, za zdaj še ni potrdilo nobeno od mednarodnih sodišč, ki se ukvarjajo z oboroženim konfliktom, v katerega sta vpleteni Ukrajina in Rusija. Prav tako na to, da bi se na ozemlju Ukrajine dogajal genocid, ni opozoril noben organ Združenih narodov.

Bo pa dogajanje od leta 2014 pod drobnogled vzelo Meddržavno sodišče ZN, in sicer v sklopu tožbe Ukrajine proti Rusiji na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Gre za tožbo, v kateri Ukrajina trdi, da je Rusija s tem, ko je genocid navedla kot razlog za začetek invazije leta 2022, zlorabila Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.

Trenutno prav tako poteka preiskava Mednarodnega kazenskega sodišča, ki ima pristojnost za ugotavljanje individualne kazenske odgovornosti za domnevno storjena hudodelstva na ozemlju Ukrajine, vključno z genocidom (Ukrajina sicer ni pogodbenica Rimskega statuta, vendar je na podlagi 12(3). člena Rimskega statuta sprejela pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča za domnevna hudodelstva, storjena na njenem ozemlju od  20. februarja 2014 dalje).

Genocid je poleg hudodelstev zoper človečnosti, vojnih hudodelstev in agresije prepoznan kot eno od najhujših hudodelstev v mednarodni skupnosti. Genocid predstavljajo dejanja, storjena z namenom v celoti ali delno uničiti neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.