Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Violete Tomić: Zeleni prehod je možen samo v primeru, da takoj ustavimo vse vojne. Ob grožnji z jedrskim spopadom, kjer bomo v 15 minutah vsi mrtvi, je kakršnakoli zelena politika popolnoma irelevantna.

Vir: N1 Slovenija, 31. maj

Naša ocena: Izjava je NAPAČNA

Obrazložitev: 

Ne glede na vojne konflikte, ki se odvijajo po svetu, je zeleni prehod v trajnostno družbo cilj tako EU kot Slovenije. Poglavitni razlog za to so podnebne spremembe, ki prinašajo tudi več deset milijardne škode, ki so posledica človekovih dejavnosti v preteklosti – primer tega so poplave, požari in suše, ki so se dogajale oz. se dogajajo tudi v Sloveniji. Podnebne spremembe bistveno vplivajo na našo sposobnost pridelave hrane in na okolje, ki je še primerno za življenje. Da so tudi znanstveno dejstvo, je konsenz med veliko večino svetovnih znanstvenic in znanstvenikov.

Tudi v primeru, če bi se vojne nemudoma prenehale, smo se kot družba prisiljeni preoblikovati v trajnostno družbo, ki bo nam in našim zanamcem na dolgi rok omogočala ne le dostojno življenje, temveč preživetje.

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.