FORGOT YOUR DETAILS?

Ob poročanju medijev o nezakonitih vračanjih beguncev in odzivih policije na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC pojasnjujemo, da nobena nevladna organizacija v Sloveniji ne spremlja postopkov hitrega vračanja tujcev na meji. Sicer smo nevladne organizacije vlado pozvale k takojšnji, neodvisni, učinkoviti in transparentni preiskavi obtožb o nezakonitih vračanjih beguncev Število prisilno razseljenih oseb je ponovno doseglo rekordno število 68,5 milijonov razseljenih oseb ob koncu preteklega leta, zato ob svetovnem dnevu beguncev na PIC poudarjamo, da je pravica do azila temeljna človekova pravica in civilizacijska norma; za spoštovanje te pravice na najvišji ravni si moramo prizadevati vsi deležniki.

V okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajamo organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, smo vzpostavili novo spletno stran Dovolj za vse. Spletna stran želi skozi predstavitev dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji in predstavitvijo uporabnih gradiv navdušiti in hkrati pomagati lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z

Delavnice Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti v vaši regiji. Toplo vabljeni! Maribor: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?) Koper: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?) Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)

Od približno 300 oseb, ki so ob pričetku leta 2017 v postopku mednarodne zaščite v Sloveniji, približno 80 oseb na prvo vsebinsko odločitev čaka že več kot šest mesecev. Velike časovne zaostanke pri odločanju o prošnjah za mednarodno zaščito, do katerih je začelo prihajati v preteklem letu, nikakor ni mogoče pripisati večjemu številu prošenj za

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in UNICEF sta 15. decembra 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova organizirala razpravo »Sistem zaščite otrok v Sloveniji skozi prizmo migrantskih otrok«, na kateri so sodelovali predstavniki resornih ministrstev ter relevantnih deležnikov. Razprava, ki jo je otvoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, se je osredotočila na pomembnost

V letošnjem letu se izteka aktualni nacionalni strateški dokument na področju otrok in mladine – Program za otroke in mladino 2006–2016. Nevladne organizacije pozdravljamo odločitev Ministrstva o vključujočem pristopu pri oblikovanju novega strateškega dokumenta. S ciljem zagotovitve dejanskega enakega uživanja pravic vseh otrok, ne glede na njihove osebne okoliščine, je ključnega pomena, da so v

Berlin, 14. oktober 2016: Evropski svet za begunce in izgnance (European Council on Refugees and Exiles – ECRE), zveza 90 organizacij iz 38 držav, ki se ukvarjajo z zaščito pravic beguncev po Evropi, izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse večjega prenosa pristojnosti za omejevanje in upravljanje migracij na zunanje, sosedske države; to se uveljavlja kot osrednji

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 13. septembra prvič v zgodovini svoje prakse na področju mednarodne zaščite uporabilo možnost vložitve predhodnega vprašanja na Sodišče Evropske Unije v Luksemburgu. Pet vloženih vprašanj v zadevi I Up 220/2016-11 se nanaša na vračanje prosilcev za azil v drugo državo članico po Uredbi št. 604/2013 (Dublinska uredba) v kontekstu množičnih organiziranih

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v času javne razprave vložil predlog dopolnitev k predlogu Družinskega zakonika v delu, ki se nanaša na preživnine za otroke. PIC predlaga, da se v novem Družinskem zakoniku določi izhodiščna preživnina v višini deleža minimalnega dohodka, ki ga zakon, ki ureja socialno-varstvene prejemke, priznava prvemu otroku osebe, ki

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK), Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki delujejo na področju preprečevanja ter obravnave nasilja, so Ministrstvu za javno upravo poslale pripombe in predloge k noveli Zakona o elektronskih komunikacijah

TOP