Vsi ljudje imamo pravico biti svobodni in varni,
vključno z begunci in migranti.

Prav ti pa so najpogosteje izpostavljeni kršitvam teh pravic.

Azil in migracije – Svetujemo tujcem v azilnih in migracijskih postopkih

Vsi ljudje imamo pravico biti svobodni in varni, vključno z begunci in migranti.

Na PIC jim zato zagotavljamo pravno pomoč in podporo pri urejanju njihovega statusa, dostopa do socialnih in ekonomskih pravic ter ustvarjanju dostojnega življenja.

Naš cilj je s spremembo zakonodaje, politik in praks doseči najvišjo raven varstva oseb, ki bežijo ali migrirajo.

Naše glavne aktivnosti na področju mednarodne zaščite in migracij so tako usmerjene v zagovorništvo, zastopanje, pravno svetovanje in pravna pomoč.

Z vključevanjem v postopke sprejemanja zakonodaje in predpisov želimo zagotoviti spoštovanje mednarodnih in evropskih standardov varstva oseb, ki bežijo in migrantov. S komentarji in predlogi za izboljšanje zakonodaje in drugih strateško pomembnih dokumentov aktivno sodelujemo pri reševanju sistemskih pomanjkljivosti na področju mednarodne zaščite in migracij.

S pripravo študij, poročil in analiz aktivno beležimo stanje na področju mednarodne zaščite in migracij ter sistemskih pomanjkljivosti ter izpostavljamo primere dobrih praks. Namen priprave študij in poročil je zagotovitev orodij za izvajanje zagovorniških aktivnosti ter relevantnih informacij, ki pomembno vplivajo na spremembo zakonodaje, praks in politik.

Posameznikom nudimo pravno pomoč v postopkih pridobivanja mednarodne zaščite, začasne zaščite, združevanja družine, postopkih vračanja in drugih migracijskih postopkih. Verjamemo, da je zagotovitev brezplačne pravne pomoči tekom postopka, nujna za zagotovitev uravnoteženosti razmerja moči med tujem na eni ter državo na drugi strani.

PIC ima od leta 2020 naprej status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju migracij. Status uspešno ohranjamo z izkazovanjem tekočih dosežkov v javnem interesu.

PIC je aktiven član evropskih mrež, ki delujejo na področju mednarodne zaščite in migracij:

ECRE, Evropski odbor za begunce in izgnance, katerega misija je varstvo in izboljšanje pravic beguncev, prosilcev za mednarodno zaščito in drugih prisilno razseljenih oseb na področju Evrope in evropske zunanje politike.

ELENA, Evropska pravna mreže za azil; mreža pravnikov, usmerjena k promoviranju najvišjih standardov pravic beguncev, prosilcev za mednarodno zaščito in drugih oseb, ki potrebujejo zaščito.

AIDA, Azilna informacijske baze podatkov, v sklopu katere pripravljamo sistematična poročila o azilnem sistemu v Sloveniji, ki zajemajo informacije o postopkih mednarodne zaščite, sprejemnih pogojih, odvzemu prostosti in vsebini mednarodne zaščite. Namen mreže je prispevati k izboljšanju politik in praks v Evropi.

CROSIIT, neformalna mreža nevladnih organizacij iz Hrvaške, Italije in Slovenije namenjena spremljanju politik, praks in dogodkov na področju migracij, ki so relevantni za vključene države.

BVMN, mreža nevladnih organizacij s celotne Evrope, ki je namenjena spremljanju nezakonitih vračanj (t. i. pushbackov) na Balkanski poti.

ENS – European Network on Statlessness, mreža nevladnih organizacij s celotne Evrope namenjena zagovorništvu na področju oseb brez državljanstva.

Več o naših projektih si lahko preberete tukaj.

Več o naših uspehih si lahko preberete tukaj.