FORGOT YOUR DETAILS?

»Climate OPS« dokumentarec – Ljudje iz 47 evropskih držav, bodo posneli svoj poseben kraj in svojo skupnost, vsi posnetki pa bodo združeni v en dokumentarec, ki bo predvajan na televiziji in bo dostopen na spletu v času Podnebne konference Okvirne Konvencije ZN o spremembi podnebja (COP21). Konferenca bo potekala od 30. novembra do 11. decembra

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in študenti letošnje okoljske pravne klinike vas vabijo na dva posveta: v sredo 13. maja 2015 ob 15. uri »Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji« v četrtek 14. maja 2015 ob 15. uri »Odgovornost države zagotoviti pravico do čiste pitne vode«. Vabilo Oba posveta bosta potekala na Pravni fakulteti

Justice and Environment, evropska mreža organizacij s področja okoljskega prava objavlja analizo smernic okoljske in energetske državne pomoči 2014-2020, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi. New Guidelines on Environmental and Energy State Aid for 2014–2020

Pod okriljem projekta Mreža zagovornikov okolja, sofinanciranega iz sklada Norveškega finančnega mehanizma, je bilo uspešno izvedeno prvo celovito izobraževanje s področja varstva okolja in urejanja prostora. Izobraževanje je potekalo deset dni. Sestavljeno je bilo iz kar 36 tem, ki jih je predstavljalo 35 predavateljev iz NVO (IPoP, Inštitut za politike prostora, PIC, CNVOS, Focus, društvo

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-43/13-19, z dne 9. 10. 2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12). Po tem,

Študentje Okoljske pravne klinike so uspešno izvedli posvet »KAKOVOST ZRAKA, Pravno varstvo zdravega življenjskega okolja – ogroženo Zasavje in Celjska kotlina«, ki je bilo 7.10.2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na posvetu so študentje Okoljske pravne klinike v študijskem letu 2013/14 predstavili rezultate dela v letošnjem letu in opozorili na perečo problematiko varstva zdravega življenjskega

Izobraževalni program »Varstvo okolja – usposabljanje za zagovornike okolja« se bo začel izvajati 15.10.2014 v knjižnici Urbanistične inštituta, Trnovski pristan 2 v Ljubljani in bo potekal deset popoldnevov do 13.11.2014. Za izobraževanje, ki ga PIC organizira v okviru projekta zagovorniki okolja je bil velik interes med brezposelnimi pravicami in pravniki, katerim je prvenstveno program namenjen.

PIC je bil skupaj z Focusom in Urošem Mecerlom iz Eko kroga uspešen pri razveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je Agencija za okolje (ARSO) izdala Lafarge Cementu. Ljubljansko upravno sodišče je zaradi hudih postopkovnih kršitev razveljavilo dovoljenje in dalo ARSO jasne napotke, kako pravilno voditi postopek. Pri tem se je izkazalo, kako pomembna vloga je

PIC je član mednarodnega združenja okoljskih nevladnih organizacij Justice&Environment, v okviru katerega je bila konec leta 2013 opravljena analiza spletne ankete glede zavedanja javnosti o pomenu in vsebinah Aarhuške konvencije in evropskega okoljskega prava. Anketo so izpolnjevale večje okoljske nevladne organizacije v 8 evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Več o novici na tej

Regionalni razvojni svet LUR

Tuesday, 05 May 2015 by

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva in nevladnih organizacij v regiji. Razvojni svet LUR šteje skupno 65 članov (26 predstavnikov občin, 26 predstavnikov gospodarstva, 13 predstavnikov nevladnih organizacij). Več informacij na povezavi. Ena izmed članic sveta je tudi predstavnica PIC .

TOP