FORGOT YOUR DETAILS?

CIVICUS Civil Society Index (CSI) 2003/2005

UVOD

Marca 2003 je bil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC izbran za izvajanje projekta CIVICUS Civil Society Index (CSI) 2003/2005, ki ga organizira nevladna mednarodna organizacija CIVICUS www.civicus.org) s čimer je postal tako imenovani National Coordinating Organisation (NCO). Način na katerega projekt prispeva k krepitvi civilne družbe najdete v članku “The contribution of the CIVICUS Civil Society Index to civil society strengthening programmes

POTEK PROJEKTA

Celotno poročilo je sestavljeno in štirih segmentov delovanja organizacij civilne družbe (Struktura organizacij, Okolje v katerem organiazcije civilne družbe delujejo, Vrednote, ki jih te organiazacije zasledujejo in Vpliv organizacij civilne družbe na druga področja in sektorje), vsak od njih pa se še deli na podkategorije. Za vsako od teh kategorij se skuša sprva poiskati morebiti že obstoječe podatke o civilni družbi in rezultat teh podatkov je Osnutek poročila.
Po dokončanju tega poročila se organizira prvi sestanek strokovne skupine, ki je sestavljena iz  15 članov. Sestavljajo jo predstavniki civilne družbe (predstavniki organizacije za ženske, poslovnega združenja, krovne organizacije, NVOjev, mladinske organizacije, socialnega gibanja) in predstavniki izven civilne družbe (predstavnik vlade, komercialnega sektorja, medijev, raziskovalne in akademske sfere ter donatorjev). Skupino sestavljajo osebe, ki civilno družbo poznajo. Na tem sestanku se oceni prvo poročilo, predlaga morebitne popravke poteka projekta glede na navodila s strani CIVICUSa, skuša definirati civilno družbo in naredi mapo civilne družbe (kateri so glavni akterji civilne družbe v Sloveniji).
Na podlagi rezultatov prvega sestanka pa se prične raziskovalni del projekta. K sodelovanju se skuša pritegniti organizacije civilne družbe in druge organizacije iz različnih delovnih področij na lokalnih nivojih. Tem se pošlje vprašalnike o stanju civilne družbe, organizirajo pa se tudi regionalni posveti, kjer se še dodatno pridobi potrebne podatke o stanju neposredno od akterjev samih.
Drugo vrsto anket (vprašalnikov) se izvede na vzorcu populacije. Vzporedno s tem poteka iskanjepodatkov, ter študije (študija o družbeni odgovornosti, študija vpliva organizacij civilne družbe na oblikovanje politik), raziskave in ankete posameznikov, ki imajo bogato znanje o civilni družbi.
V raziskovalni del projekta sodi tudi pregled medijev, kjer se išče pojavnost sektorja v različnih medijih in njihov vpliv. Pri tem se izbranem obdobju 4 mesecev izbere določene medije in po vnaprej določeni metodologijo natančno analizira ali se v njih pojavljajo organizacije civilne družbe, v kakšni luči, ob kakšnih priložnostih.Ponovno se izdela samostojno manjše poročilo, rezultati se odkažejo v končnem poročilu.
Na podlagi vsega opisanega tega se naredi podrobnejši osnutek poročila za točkovanje. Takrat se ponovno sestane strokovna skupina na svojem drugem sestanku in pregleda omenjeno poročilo. Pri tem poda oceno za vsako dimenzijo poročila posebej in na podlagi tega se izdela indeks za vsako od štirih omenjenih segmentov.
Za tem se organizira nacionalno delavnico (national workshop), kamor se povabi vse zainteresirane (tudi predstavnike vlade in medijev) in se jim predstavi rezultate projekta, končno poročilo ter posreduje morebitne rešitve za izboljšanje položaja civilne družbe v Sloveniji. Na podlagi delavnice se poročilo po potrebi še popravi in tako izdela končno poročilo Na podlagi tega se naredi končna verzija poročila o Sloveniji – country report.
Ocena stanja je poleg opisnega dela predstavljena tudi v t.i. CIVICUS diamantu, ki prikazuje razvitost posameznih kategorij civilne družbe: strukture, okolja, vpliva in vrednot:
 civicus_diamant.gif

V okviru projekta so nastali sledeči dokumenti:

pdf_small Prispevek projekta CSI k programom krepitve civilne družbe (77.32 Kb) (dokument je v angleščini)
pdf_small Osnutek poročila (1.08 Mb) (na podlagi obstoječih podatkov ob pričetku projekta)
pdf_small Poročilo prvega sestanka strokovne skupine (242.48 Kb)
pdf_small Študija o družbeni odgovornosti (347.78 Kb)
pdf_small Analiza pregleda medijev (735.34 Kb)
pdf_small Javnomnenjska raziskava o organiazcijah civilne družbe (1.12 Mb)
pdf_small Podatki iz regijskih vprašalnikov (1.39 Mb)
pdf_small Osnutek poročila za točkovanje (1.56 Mb)
pdf_smallPoročilo drugega sestanka strokovne skupine (353.90 Kb)
pdf_small Poročilo nacionalne delavnice inpredlagani ukrepi( 215.77 Kb)
pdf_small Končno poročilo za Slovenijo ( 846.19 Kb) (dokument je v angleščini)

TOP