COMP4SEE – Komplementarne poti za Jugovzhodno Evropo

Skupaj z nevladnimi organizacijami iz Bolgarije in Hrvaške, PIC preučuje možnost vpeljave komplementarnih poti v slovensko zakonodajo, ki bi ogroženim osebam omogočala varen prihod v Slovenijo. Tekom projekta osebam z mednarodno zaščito, nudimo pomoč in svetovanje v postopku združevanje družine in pomoč pri organizaciji prihoda družine v Slovenijo.

Cilj projekta COMP4SEE – Komplementarne poti za Jugovzhodno Evropo je preučiti možnost in razviti komplementarne programe, ki bi omogočale varen in zakonit prihod osebam, ki bežijo. Projekt se istočasno izvaja v Bolgariji, na Hrvaškem in Sloveniji, ki do sedaj niso uvedle komplementarnih programov v svojo nacionalno zakonodajo.

Namen projekta je vzpodbuditi uresničevanje Skupnega okvira EU za upravljanje azila in migracij ter Priporočila Evropske komisije o zakonitih poteh do mednarodne zaščite v EU, pri čemer oba dokumenta zagovarjata celovit pristop k migracijam, vključno s širitvijo zakonitih poti za državljane tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in olajšanjem dostopa do pravice do združitve družine. Tekom projekta osebam z mednarodno zaščito, nudimo pomoč in svetovanje v postopku združevanje družine in pomoč pri organizaciji prihoda družine v Slovenijo.