FORGOT YOUR DETAILS?

Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’

by / Friday, 09 October 2020 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

Za gibanje Mladi za podnebno pravičnost (ki ni pravna oseba) smo pripravili delavnico/dogodek na temo komunikacije zahtev, ki jih ima gibanje do države/oblasti, splošni javnosti. V okviru dogodka so se mladi s pomočjo Zale Velkavrh iz ProstoRoža učili in pogovorili o sporočilih, ki jih želijo lansirati v javnost in kako jih sporočati na način, da jih bo slišalo čim več ljudi. Dogodek je bil razdeljen na delavniški in na debatni sklop, ki ga je moderiral naš Aljoša Petek. Na podlagi obeh sklopov smo oblikovali naslednje komunikacijske korake gibanja ter sklenili, da se bomo še kdaj slišali in si med seboj pomagali s komunikacijo.

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost ima svoje zahteve, s katerimi želi doseči pravično, razogljičeno in trajnostno družbo – zato želi svoje ideje uspešno sporočati ljudem. Ti cilji se v veliki meri prepletajo s cilji trajnostnega razvoja, saj so Mladi aktivni na področju podnebnih sprememb, vpliva, ki ga spremembe imajo na šibkejši ali ranljiv del prebivalstva.

Izvedbo delavnice sta nam omogočila Sloga in Bridge47.

TOP