Dokazi in pričevanja potrjujejo obstoj verižnih vračanj na balkanski poti. Sodišče v Rimu je Ministrstvu za notranje zadeve naložilo plačilo odškodnine za nastalo škodo.

Sodišče v Rimu je s sodbo z dne 9. maja 2023 ugodilo tožbi pakistanskega državljana, ki ni mogel zaprositi za mednarodno zaščito zaradi nezakonitega neformalnega vračanja, ki so ga izvedli italijanski policijski organi na meji med Italijo in Slovenijo. Posameznik je bil med postopkom verižnega vračanja v Bosno in Hercegovino izpostavljen nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju. Zato je sodišče odločilo, da je tožnik upravičen do odškodnine za nastalo škodo.

Sodba potrjuje stališča Rimskega sodišča v predhodni sodbi z dne 18. januarja 2021. Potem ko je pakistanski državljan 17. oktobra 2020 vstopil v Italijo in izrazil namen zaprositi za mednarodno zaščito, je bil najprej vrnjen v Slovenijo, nato na Hrvaško iz nje pa v Bosno in Hercegovino v skladu s takrat uveljavljeno prakso neformalnih vračanj oz. t.i. »push backov«.

S sodbo je Sodišče ponovno potrdilo nezakonitost postopkov vračanja na italijanski vzhodni meji, ki temelji na sporazumu, podpisanem med Italijo in Slovenijo leta 1996. Italijanski parlament tega sporazuma ni nikoli ratificiral. Kljub temu, da je bila praksa po odločitvi Rimskega sodišča iz januarja 2021 začasno ustavljena, se je italijanska vlada odločila, da jo novembra 2022 ponovno uvede, sicer uradno ne v povezavi s prosilci za mednarodno zaščito.

Sodišče je ugotovilo, da je treba postopek neformalnega vračanja “najprej opredeliti kot nezakonit in zato nelegitimen, ker je v nasprotju z notranjim, ustavnim in mednarodnim pravom. Poleg tega je bilo vračanje izvedeno, čeprav so odgovorni organi poznali ali bi lahko oz. bi morali poznati posledice samega vračanja glede na številna citirana poročila, ki so že obstajala v tistem času”.

Neformalna vračanja je treba šteti za nezakonita zlasti zato, ker očitno kršijo mednarodna, evropska in domača pravila, ki urejajo dostop do azilnega postopka. Prizadetim posameznikom ni bila vročena nobena pisna odločba prav tako pa tekom postopka ni bila opravljena nobena preučitev njihovega individualnega položaja, s čimer sta bili očitno kršeni njihova pravica do obrambe in pravica do učinkovitega pravnega sredstva.

Poleg tega je posameznik tekom postopka pridržan brez odredbe pravosodnega organa, posledična vrnitev pa predstavlja očitno kršitev obveznosti nevračanja.

Sodišče je tudi poudarilo, da so bila dejstva dokazana, saj je bilo verižno vračanje pritožnika iz Italije v Slovenijo in iz Slovenije na Hrvaško, dokazano v sodelovanju s PIC (Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja – Legal Centre for the Protection of Human Rights and the Environment).

Skladnost dokumentiranih dokazov, pridobljenih v okviru tega sojenja, pomeni pomemben korak naprej pri rekonstrukciji načinov izvedbe vračanj in potrjuje ugotovitve sodišča v predhodnem primeru z dne 18. januar 2021.

Zaradi pričevanj Elise Oddone in Diega Saccore je sodišče ugotovilo, da obstaja precejšnja količina dokazov za dokazovanje škode, povzročene tožniku. Ponižujoči pogoji, v katerih je bil tožnik vrnjen v Bosno in zaradi katerih je bila ogrožena njegova varnost, so dodatno utemeljili povzročeno škodo.

Sodišče je zato zaključilo z ugotovitvijo, da je “opisano nezakonito ravnanje tožniku povzročilo neupravičeno škodo in ga izpostavilo resnim in večkratnim kršitvam njegovih temeljnih pravic”.

Sodba, ki sta jo dosegli odvetnici Caterina Bove in Anna Brambilla iz  ASGI, je rezultat sodelovanja več zainteresiranih strani, ki si prizadevajo za preprečevanje nasilja nad ljudmi na balkanski poti, vključno z mrežo RiVolti ai Balcani (Gianfranco Schiavone in Agostino Zanotti), novinarko Eliso Oddone, nevladnima organizacijama Lungo la Rotta Balcanica in  PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (Urša Regvar), projektom Medea ASGI, uradom za begunce ICS, nevladno organizacijo Linea D’Ombra , Centrom za mirovne študije Zagreb, Anelo Dedić in vsemi aktivisti, ki si prizadevajo za zaščito človekovih pravic v Bosni in Hercegovini in na balkanski poti.