Katarina Bervar Sternad, univ. dipl. prav.
Katarina Bervar Sternad, univ. dipl. prav.Direktorica
Človekove pravice
E-pošta: pic@pic.si
Sanja Jablanović, univ. dipl. prav.
Sanja Jablanović, univ. dipl. prav.Strokovna sodelavka
Varstvo ranljivih skupin
E-pošta: pic@pic.si
Urša Regvar, mag. prav.
Urša Regvar, mag. prav.Vodja področja azila in migracij
Azil in migracije
E-pošta: ursa.regvar@pic.si
Boris Nusdorfer, univ. dipl. prav.
Boris Nusdorfer, univ. dipl. prav.Strokovni sodelavec
Azil in migracije
E-pošta: boris.nusdorfer@pic.si
Aljoša Petek, mag. prav.
Aljoša Petek, mag. prav.Vodja področja varstva okolja
Varstvo okolja
E-pošta: pic@pic.si
Anuška Podvršič, univ. dipl. prav.
Anuška Podvršič, univ. dipl. prav.Strokovna sodelavka
Varstvo demokracije
E-pošta: anuska.podvrsic@pic.si
Katja Žunec Stritar, univ. dipl. antrop.
Katja Žunec Stritar, univ. dipl. antrop.Strokovna sodelavka
Azil in migracije
E-pošta: katja.zunec-stritar@pic.si
Lana Krznarič, dipl. prav. (UN)
Lana Krznarič, dipl. prav. (UN)Strokovna sodelavka
Varstvo ranljivih skupin, azil in migracije
E-pošta: lana.krznaric@pic.si
Oksana Jere, kulturna mediatorka
Oksana Jere, kulturna mediatorkaStrokovna sodelavka
Azil in migracije
E-pošta: oksana.jere@pic.si
Luka Štrubelj, LLM in Law
Luka Štrubelj, LLM in LawStrokovni sodelavec
Varstvo okolja
E-pošta: luka.strubelj@pic.si
Dženita Arapović, mag. prav.
Dženita Arapović, mag. prav. Strokovna sodelavka
Azil in migracije
E-pošta: dzenita.arapovic@pic.si
Aida Hadžiahmetović, univ. dipl. prav.
Aida Hadžiahmetović, univ. dipl. prav.Strokovna sodelavka
Azil in migracije
E-pošta: aida@filantropija.org
Ana Bajt, LLM, Nizozemska
Ana Bajt, LLM, NizozemskaStrokovna sodelavka
Človekove pravice
E-pošta: ana.bajt@pic.si
Katja Miklavčič, mag. medn. odn.
Katja Miklavčič, mag. medn. odn.Strokovna sodelavka
Komunikacije
E-pošta: katja.miklavcic@pic.si