PIC je prav tako del mreže ENS. V okviru mreže nudimo pravno svetovanje in zastopanje osebam brez državljanstva. Posebno pozornost posvečamo predvsem otrokom brez državljanstva ter ozaveščanju o osebah brez državljanstva v Sloveniji.

V Sloveniji se še vedno srečujemo z osebami brez državljanstva. Osebe brez državljanstva so nekateri izbrisani prebivalci Slovenije kot tudi otroci rojenim tujcem v Sloveniji, katerih starši ne morejo urediti državljanstva izvorne države. V največji meri so to otroci rojenim osebam z mednarodno zaščito v Sloveniji. Osebe z mednarodno zaščito v Sloveniji, ne morejo in ne smejo kontaktirati izvornih organov svoje države, saj bi s tem lahko izgubili zaščito, ki so jo zaradi ogroženosti v izvorni državi, pridobili. Otroci rojeni osebam z mednarodno zaščito, tako ne morejo pridobiti državljanstva izvorne države.

Slovenija je podpisnica Konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz l. 1954, ne pa tudi Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz l. 1961. Osebe brez državljanstva tako v Sloveniji nimajo na voljo postopka za pridobitev državljanstva na podlagi svoje apatridnosti. PIC aktivnosti so tako usmerjene v ozaveščanje, zagovorništvo ter zastopanje oseb brez državljanstva v postopkih pridobitve državljanstva.