Gibanje za pravice Palestincev je pozvalo ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon, naj se Slovenija nemudoma pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu, ki je bila vložena pred Meddržavnim sodiščem. 

Poziv, objavljen 4. januarja 2024, objavljamo v celoti: 

Spoštovana ministrica Tanja Fajon,

Republika Južna Afrika je 29. decembra 2023 na Meddržavnem sodišču v Haagu vložila tožbo proti Izraelu na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Pišemo vam s pozivom, naj se Slovenija nemudoma pridruži tožbi kot intervenientka na podlagi 63. člena Statuta Meddržavnega sodišča.

Slovenija je s 1. januarjem nastopila mandat nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Med prednostna tematska področja delovanja Republike Slovenije ste uvrstili preprečevanje konfliktov in zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih.

Državni sekretar Marko Štucin je na 22. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča dejal, da je “katerokoli hudodelstvo nesprejemljivo in trpljenje vsake žrtve nedopustno” ter da mora biti to vodilo ne le Mednarodnemu kazenskemu sodišču, ampak tudi državam – “da bodo lahko enako obravnavane vse situacije, vključno s Palestino in Ukrajino”.

Genocid je najhujše mednarodno hudodelstvo, in strokovnjaki že več mesecev opozarjajo, da smo v Gazi priče izvrševanju prav tega hudodelstva, za katerega se je tudi Republika Slovenija zaobljubila, da ga ne bo dopustila nikoli več.

24. novembra 2022 se je Republika Slovenija kot intervenientka pridružila tožbi zoper Rusko federacijo na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Glede na napovedano pokončno, dosledno in nediskriminatorno zavzemanje Slovenije za mir in spoštovanje mednarodnega prava, vas pozivamo, da se Republika Slovenija v najkrajšem možnem času pridruži Republiki Južni Afriki v delovanju in ukrepanju pred Meddržavnim sodiščem, s ciljem preprečitve genocida.

Oktobra 2023 ste na okrogli mizi o slovenskem članstvu v Varnostnem svetu ZN dejali, da bomo “morali […] biti samozavestni in dosledni tudi takrat, ko bo to težko, in zagovarjati tisto, za kar bomo verjeli, da je prav. Upam, da bomo izpolnili pričakovanja vseh, ki so nas podprli”.

Z vidika nepristranskega ukrepanja in podpore prizadevanjem za zagotovitev spoštovanja mednarodnega prava pričakujemo intervencijo in aktivno vlogo Slovenije v tožbi Republike Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem.

Barbara Vodopivec

Nada Pretnar

Eva Gračanin

Ana Tasić

Gibanje za pravice Palestincev

PODPISNIKI in PODPISNICE:

Aurelio Juri

Miran Hladnik

Maja Breznik

Rastko Močnik

Rudi Rizman

Danijel Rebolj

Stane Lunder

Matjaž Kmecl

Remzo Skenderović

Ana Barbič

Janez Verbič

Božidar Flajšman

Janez Jančar

Ivo Vajgl

Peter Vodopivec

Franco Juri

Peter Tancig

Ljuba Miljuševič

Marko Apih

Darko Štrajn

Pavel Zgaga

Mira Hladnik

Simona Tancig

Ernest Vodopivec

Uroš Lipušček

Dušan Keber

Bogomir Kovač

Miloš Šonc

Polona Jamnik

Aleš Štakul

Jože Pirjevec

Maca Jogan

Andrej Mašera

Franjo Žagar

Brane Virant

Matjaž Hanžek

Miha Butara

Pavel Jamnik

Emil Milan Pintar

Rado Riha

Vena Šmajdek

Franc Žnidaršič

Andrej Bolčina

Marjan Kotar

Nada Turnšek

Dunja Ukmar

Božo Repe

Mira Kofler

Metka Lokar

Andrej Cetinski

Ana Barbič

Barbara Volčič

Vesna Mikolič

Janez Šmajdek

Polona Frelih

Lucija Čok

Boris Frlec

Vlado Miheljak

Tanja Rener

Svetlana Slapšak

Božidar Slapšak

Barbara Rajgelj

Maja Ladić

Iztok Šori

Majda Hrženjak

Milena Jesenko

Jasminka Dedić

Tomaž Wraber

Maruša Mohorič

Dušan Plut

Spomenka Hribar

Zvone Dragan

Naslovna fotografija: Unsplash