PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja izvaja individualna informiranja za ukrajinske begunce.

Informiranja se nanašajo na področje začasne zaščite, torej informiranje o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz tega statusa ter o nadaljnjem vključevanju v slovensko družbo (zaposlovanje, šolanje, zdravstvo, urejanje pravnega položaja po prenehanju začasne zaščite, združevanje družine, pridobitev državljanstva in vrnitev v izvorno državo).

Če se želite naročiti na individualno informiranje, prosimo pišite na naš e-mail pic@pic.si ali izpolnite obrazec na tej povezavi: https://forms.gle/WF6wDNXiLt14uApP9

 


 

PIC – Правовий центр захисту прав людини та довкілля надає індивідуальні консультації для українських біженців.

Консультації стосуються сфери тимчасового захисту, тобто інформація про права та обов’язки, що випливають із цього статусу, а також про подальшу інтеграцію в словенське суспільство (працевлаштування, навчання, охорона здоров’я, регулювання правової ситуації після припинення тимчасового захисту, возз’єднання сім’ї, набуття громадянства та повернення в країну походження).

Для замовлення індивідуальної консультації напишіть на нашу електронну адресу pic@pic.si або заповніть анкету за посиланням: https://forms.gle/WF6wDNXiLt14uApP9