Glas ljudstva je 14. marca 2023 v dvorani Dijaškega doma Tabor predstavil prvo poročilo uresničevanja predvolilnih zavez. Podrobni rezultati monitoringa predvolilnih zavez so dostopni tukaj. Posnetek javne predstavitve je dostopen tukaj.

Kot pišejo na svoji spletni strani so bili »cilji Glasu ljudstva od samega začetka krepitev demokracije, vsebinskega odločanja na volitvah in povečana politična odgovornost odločevalcev.« Pred državnozborskimi volitvami aprila leta 2022 so tako pripravili nabor 138 zahtev, razdeljenih na enajst področij. Vse stranke, ki so kandidirale na volitvah, so bile pozvane, naj se do zahtev opredelijo in jih že takrat opozorili, da se s tem tudi zavezujejo, da jih bodo po volitvah morali uresničevati. Tri stranke, ki zdaj sestavljajo vladno koalicijo, so se skupno zavezale k uresničitvi 122 zahtev.

Na prvi javni predstavitvi monitoringa so izpostavili nekatere ključne ugotovitve o uresničevanju zavez v prvem obdobju vlade. Vlada je:

  • v celoti izpolnila 8 zavez;
  • delno izpolnila 12 zavez;
  • v izvajanju ima 54 zavez;
  • zastala pri uresničevanje 6 zavez;
  • nedotaknjenih pustila 35 zavez;
  • 6 zavez prelomila

Na predstavitvi prvega poročila sta najprej Jaša Jenull (Protestna ljudska skupščina) in Tea Jarc (Sindikat Mladi plus) predstavila dobro leto dni delovanja iniciative Glas ljudstva. Katarina Bervar Sternad (PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, PMVD – Pravna mreža za varstvo demokracije) je predstavila uresničevanje zavez na dveh področjih: vladavini prava in človekovih pravicah ter področju, ki zagovarja več demokracije in reformo političnega sistema. Andrej Gnezda (Umanotera) je splošno oceno dela vlade na področju pravičnega podnebnega prehoda in zaščite narave predstavil kot mešano. Dušan Keber je opozoril na zaskrbljujoče stanje na področju zdravstva, kjer so kar štiri zaveze nedotaknjene in ena prelomljena. Maša Hawlina (Zadrugator/IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora) je predstavila izpolnjevanje zavez na področju stanovanj, kjer je le ena zaveza v izvajanju, sedem je nedotaknjenih, dve sta pa prelomljeni. Polona Torkar (Društvo Asociacija) je predstavila uresničevanje zavez na področju kulture, kjer so spremljali osem zavez: štiri so delno izpolnjene, tri so v izvajanju, ena pa je zastala. Brankica Petković (Mirovni inštitut) je na področju medijev predstavila oceno spremljanja sedmih zavez: ukrepi za uresničevanje petih zavez se izvajajo, ena je že delno izpolnjena, ena pa je nedotaknjena.

»Na koncu predstavitve smo priznanje za napredek podelili ukrepom na področju “dostojno delo in socialne pravice za vse” ter področju “vladavina prava in človekove pravice”. Posebno opozorilo zaradi ukrepov, ki gredo v napačno smer, smo namenili področju “vsem dostopno javno zdravstvo” in področju “vsem dostopna stanovanja”, so še zapisali.

Vir: povzeto po Glas ljudstva