FORGOT YOUR DETAILS?

Izdan priročnik o pravicah migrantskih otrok

by / Friday, 29 December 2017 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v sodelovanju s Pravno kliniko za begunce in tujce Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter v okviru projekta v partnerstvu z UNICEF izdal priročnik o pravicah migrantskih otrok. Namen priročnika je predstaviti mednarodno- in notranjepravno ureditev pravic migrantskih ter begunskih otrok; namenjen je predvsem posameznikom, ki dnevno delajo z omenjenimi otroki.

Priročnik uvodoma oriše mednarodnopravno varstvo otrok, nato pa podrobneje predstavi zaščito migrantskih in begunskih otrok ter mladoletnih prosilcev za azil v slovenskem zakonodajnem okviru, vključno z otrokovo največjo koristjo kot ključnim vodilom vseh postopkov z migrantskimi otroki. Pojasni tudi pravice migrantskih otrok v Sloveniji glede na njihov pravni status v državi (tujec, prosilec za mednarodno zaščito, upravičenec do mednarodne zaščite), nato pa se osredotoči na zaščito ranljivih skupin migrantskih otrok, vključno z otroki brez spremstva, žrtvami trgovine z ljudmi in žrtvami nasilja. Priročnik se zaključi s postopki za prijavo kršitev pravic.

Priročnik je nastal v okviru projekta »Krepitev nacionalnih zmogljivosti na področju zagotavljanja pravic migrantskih otrok v Sloveniji«, ki ga je PIC izvajal v letu 2017 v partnerstvu z UNICEF. Projekt se je osredotočal na krepitev sistema zaščite migrantskih in begunskih otrok v Sloveniji ter zagotavljanja dostopa do osrednjih socialnih in ekonomskih pravic.

Priročnik je bil pripravljen v sodelovanju s Pravno kliniko za begunce in tujce Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

 

TOP