V torek, 23. januarja 2024, smo nevladne organizacije, ki smo bile izbrane na Javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju, ministru za javno upravo poslale poziv za srečanje, ki naj bi se odvilo v najkrajšem možnem času. Predlog srečanja, ki smo ga danes prejeli, žal ne predvideva pogovora z ministrom, zato smo mu svoje zahteve in pričakovanja posredovali pisno in jih hkrati predstavili javnosti.

Številne nevladne organizacije smo se v lanskem letu prijavile na razpis ministrstva za javno upravo za krepitev aktivnega državljanstva, saj je bila to izjemna priložnost, da delamo na področjih, ki so se ravno v zadnjih letih izkazala za ključna v demokratični državi.

Žal pa smo prav vse organizacije ostale izjemno razočarane. Namreč tudi vse tiste, ki smo bile na razpisu izbrane in smo lani avgusta prejele sklepe o izbiri, še vedno ostajamo brez pogodb.

Ministrstvo ni odgovarjalo na naše pozive, vprašanja, poizvedbe, pravzaprav se sploh ne ve, kaj vse je šlo narobe in kdaj bo revizija končana. Minister z nami enostavno ne komunicira.

Nevladne organizacije si želimo, da so razpisi odprti, transparentni, pravilno izpeljani in sredstva dodeljena brez sence dvoma, a vse to mora zagotoviti ministrstvo. Organizacije smo se danes dopoldan pred ministrstvom zbrale, ker ga želimo pozvati k prevzemanju odgovornosti za izvedbo tega razpisa.

Zato pričakujemo, da se bomo z ministrom v najkrajšem času sestali in pogovorili, da se nastala situacija čimprej sanira s sklenitvijo pogodb ter da se javnosti poda skupno sporočilo, da zavezanost cilju, da si bo koalicija skupaj s civilno družbo prizadevala uresničevati zavezo o skupnem ozaveščanju in usposabljanju prebivalstva o pravu in državljanskih pravicah, ostaja med prioritetami te vlade. Ocenjujemo, da se zaveza zapisana v koalicijsko pogodbo lahko izvaja samo na ta način, torej v sodelovanju.

Do takrat pa žal nimamo drugih poti kot pravnih. V sodelovanju z različnimi odvetniškimi družbami  pripravljamo vložitev več zahtevkov v različnih pravnih sporih;  nad neodzivnostjo in ravnanjem ministrstva so namreč zgroženi tudi z nami sodelujoči odvetniki in odvetnice, prepričani, da je takšno enostransko ravnanje nedopustno in nezakonito ter zato pripravljeni delo opraviti pro bono.

Kljub večmesečnemu upanju, da bomo situacijo rešili v dialogu in ob zavedanju pomembnega prispevka k aktivnemu državljanstvu, ki ga ta program ima, moramo očitno zmoto in nepravilnosti ministrstva dokazati po pravni poti, saj ne moremo dopustiti, da bi takšna ravnanja postala precedens in da bo razpis vsakokrat, ko rezultati ne bodo po volji odločevalcev, tega enostavno razveljavil. To je velika pravna nevarnost.

Kot že omenjeno, je PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja v imenu spodaj podpisanih nevladnih organizacij na ministra za javno upravo Franca Propsa naslovil pismo z zahtevami. Dokument je v celoti dostopen TUKAJ.

Ministrstvo za javno upravo je medtem v današnjem odzivu zapisalo, da nepodpis pogodb s prijavitelji, izbranimi na Javnem razpisu za krepitev državljanskih pravic, “obžaluje”. “Nerazporejena sredstva ostajajo namenjena razvoju nevladnih organizacij, saj verjamemo, da bomo v prihodnosti v okviru programa porabe sredstev Sklada za razvoj nevladnih organizacij našli način za krepitev tudi teh vsebin,” so prav tako zapisali. Dodali so, da bodo “kljub razveljavitvi javnega zapisa tvorno nadaljevali s krepitvijo podpore projektov in programov nevladnih organizacij, ki za svoje uspešno delo in razvoj potrebujejo sistemsko podporo. Sofinanciranje projektov in profesionalizacije NVO je izjemno pomembno, zato si ministrstvo z vso resnostjo prizadeva narediti korak naprej, tudi na srečanju s prijavitelji v začetku februarja 2024.”

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Uroš Brezovšek:

“Z ustavitvijo aktivnosti iz tega razpisa nastaja velika škoda za otroke in mladostnike, ki bi lahko pridobili nove kompetence aktivnega državljanstva in s tem postali gradniki demokracije. Lanskoletna mednarodna raziskava je pokazala, da so naši otroci slabo seznanjeni z aktivnim državljanstvom in tudi zanimanje za to je pod povprečjem njihovih vrstnikov. Z aktivnostmi na terenu bi lahko bolje povezali naše članice in jih podprli pri njihovem delu za otroke, mladostnike in družine.

Sprašujemo se, zakaj tudi MJU ni zavezan k spodbujanju aktivnega državljanstva čeprav je ta tema prednostna v vseh vladnih strateških dokumentih. Denar, ki je bil namenjen razvijanju aktivnega državljanstva, se sedaj ne bo mogel uporabiti, saj v bližnji prihodnosti ni napovedan noben nov razpis na to temo.”

Društvo Parada ponosa, Simona Muršec: 

“Naslov projekta, ki je bil izbran na javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenja javnih pravic, ki smo ga prijavile_i na Društvu Parada ponosa, se glasi: LGBTIQ+ mlade_i imamo (volilno) moč! Projekt bi v naslednjih štirih letih omogočil, da delamo na množični mobilizaciji LGBTIQ+ oseb in drugih mladih iz marginaliziranih skupin, za aktivno participacijo v družbenih procesih. S tem projektom smo želele_i v društvu delati na tem, da bodo predvsem mlade_i iz marginaliziranih skupin videle_i smisel udeležbe v aktivnem demokratičnem procesu, kot so volitve. Danes živimo v veliki apatiji. Večina mladih ne sodeluje v nobenih procesih soodločanja, marginalizirane skupine mladih pa še manj, in zaradi tega demokracija peša. Ta projekt bi to ključno naslovil in omogočil, da delamo skupaj – nevladne organizacije, mladi in javne institucije.

Trenutna situacija za nas ni samo razočaranje – je nedopustna! Sprašujemo se, kako naj po vsem tem stopimo pred mlade in me_i prevzemamo odgovornost za to, da jih vedno znova poskušamo navdihniti in prepričati, kako pomembno se je demokratično udejstvovati, če vidimo, da tiste institucije, ki bi naj sporočale in delovale podporno, tega na koncu ne naredijo in ne pridejo z nami v dialog brez kamer, niti pred kamere? Pričakujemo podpis pogodb in da bo ministrstvo za javno upravo vredno svojega predhodnega slovesa – dobrega sodelovanja z nevladnimi organizacijami!”

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Maja Cimerman, koordinatorka
Društvo Parada ponosa, Simona Muršec, predsednica
Delavska svetovalnica, Goran Lukić, predsednik
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Marjana Hönigsfeld Adamič, namestnica direktorja
Mariborska kolesarska mreža, Žiga Ozvaldič, predsednik
Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, Zdenka Ornik, predsednica
Permakulturni inštitut Maribor, Matej Kline, direktor
PIC – Pravni center z varstvo človekovih pravic in okolja, Katarina Bervar Sternad, direktorica
Socialna akademija, Matej Cepin, direktor
Študentska svetovalnica, Klemen Peran, direktor
Zavod Uvid, Marija Zupanec, direktorica
Zveza društev Mladinski center Idrija, Jerca Korče, predsednica
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Darja Groznik, predsednica
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor sodelujemo, Urška Breznik, direktorica
Zavod za svetovanje in organizacijo KONC, socialno podjetje, Janko Pešl
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, mag. Simon Delakorda, direktor

***

Naslovna fotografija: Društvo Parada ponosa