Spomladi 2023 je pri založbi Pravne fakultete s finančno pomočjo Visokega komisariata ZN za begunce in v sodelovanju s PIC – Pravnim centrom za človekove pravice in varstvo okolja izšla publikacija Uvod v pravo migracij in mednarodne zaščite, prva zaokrožena monografija v slovenskem jeziku, ki obravnava aktualno in hitro razvijajoče se področje prava migracij in mednarodne zaščite. 

Knjiga je sad dela avtorjev z Univerze v Ljubljani in strokovnjakov s tega področja, dejavnih v praksi. Predgovor je prispeval svetovno priznani strokovnjak na področju prava mednarodne zaščite,  profesor James C. Hathaway z Univerze v Michiganu. Vrhunski umetnik Ai Weiwei pa je  privolil, da na naslovnico postavimo fotografijo njegovega dela Odiseja.

“Tako sem nadvse vesel, da se avtorji te knjige analize lotijo pri vprašanju, kako najbolje uresničevati globalno azilno pravo, in se nato pomikajo proti specialnejšim regionalnim in nacionalnim pravnim rešitvam. S tem, ko našo dejavnost zagovarjanja pravic beguncev zasidramo naprej in predvsem v pravnih virih z globalnim dosegom, se izrečemo za solidarnost s strokovnjaki po celem svetu in jim ponudimo kolegialno pomoč. Na ta način ne pomagamo le beguncem in migrantom, ki so med nami, temveč tudi ostalim po svetu, daleč od naših oči. Čudovita knjiga, ki je pred nami, izhaja iz odločitve, da mora biti naš prispevek utemeljen na teh načelih” (James C. Hathaway). 

Avtorji poglavij: Samo Bardutzky, Mohor Fajdiga, Martina Greif, Uršula Lipovec Čebron,  Urša Regvar, Ana Samobor, Saša Zagorc, Boštjan Zalar, Jelka Zorn 

Urednik: Samo Bardutzky

Publikacija je brezplačno dostopna na spletu na tej povezavi.